nieuws

Britse rijksoverheid wil bouwplannen opleggen

bouwbreed Premium

londen ­ De Britse rijksoverheid wil gemeenten verplicht woningbouwprojecten opleggen als ze hun doelstellingen niet halen. Londen wil op die manier iets doen aan het grote woningtekort.

Het aantal nieuw gebouwde huizen lag vorig jaar op het laagste peil in meer dan tachtig jaar. Dat komt vooral doordat de procedures rond bestemmingsplannen en bouwvergunningen vaak jaren duren of doordat gemeenten weigeren terreinen voor woningbouw aan te wijzen.

De organisaties van woningbouwers hopen dat de regering de plannen, aangekondigd in de deze week ingediende rijksbegroting, ook werkelijk uitvoert. “Het grote tekort aan de aanbodkant zorgt voor de gigantische stijgingen van de woningprijzen. We proberen nu al tien jaar gemeenten een doelstelling op te leggen en dat leidt tot niets. De regering moet nu het heft in eigen hand nemen,” aldus P. Williams van de House Builders Federation.

Kortlopend

De ministeries van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening willen ook de hypotheekmarkt beter laten draaien. Britse huizenkopers kiezen voor het overgrote deel voor een kortlopende hypotheek met een flexibele rente. De hypotheekmarkt wijkt daarmee sterk af van die in andere landen, zoals Nederland, waar hypotheken voor 25 of 30 jaar normaal zijn. Door dit verschijnsel raken veel huizenbezitters echter in moeilijkheden als het rentepeil opeens gaat aantrekken. Begin jaren negentig steeg de rente in korte tijd met procenten tegelijk, waardoor de huizenmarkt in elkaar klapte en de economie enkele jaren lang in een recessie belandde. Door meer langetermijnhypotheken zou dit gevaar voor ‘boom and bust’ kunnen worden ingedamd. Ook kan er zo meer rust ontstaan op de huizenmarkt zelf.

Moeilijk

Volgens de nationale raad van hypotheekbanken zal het echter moeilijk zijn de Britse gewoonte te veranderen. De raad wijst er op dat het momenteel mogelijk is een hypotheek voor twee jaar af te sluiten met een rente van 3 procent, terwijl een 25­jarige hypotheek een rente van 5,49 procent kost. Het risico dat de lage rente op termijn boven die van een langere hypotheek uitkomt, neemt een Britse huizenkoper daarbij voor lief.

Reageer op dit artikel