nieuws

Bouwvergunning asielzoekerscentrum door Hoogeveen terecht geweigerd

bouwbreed

hoogeveen ­ De gemeente Hoogeveen heeft terecht een bouwvergunning geweigerd voor een asielzoekerscentrum (azc) op een industrieterrein. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De gemeente verleende het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Aanvankelijk een bouwvergunning. Maar zij trok die in 2001 in na bezwaren van het bedrijfsleven en omwonenden. Die voerden aan dat het azc binnen de geluidszone van het vliegveld Hoogeveen zou komen te liggen. De Wet geluidhinder staat woningbouw dan niet toe. De Raad van State is, net als eerder de rechtbank in Assen, van oordeel dat een asielzoekerscentrum ook een woning is en dat de bouwvergunning terecht is geweigerd.

Inmiddels is de Wet geluidhinder gewijzigd en nu valt een azc niet meer onder deze wet, die wel al door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen, maar nog moet worden bekrachtigd. Het COA beraadt zich nog op de vraag of het een nieuwe bouwvergunning zal aanvragen. Dat hangt onder andere af van de opvangcapaciteit die in de toekomst nodig is.

Reageer op dit artikel