nieuws

BouwNed: Sancties bij vooroverleg

bouwbreed Premium

gouda ­ Bouwbedrijven die zich nog steeds schuldig maken aan illegaal vooroverleg, zijn niet langer welkom bij Bouwned. Die waarschuwing heeft voorzitter H. Bodewes van de branchevereniging de bouwwereld in geslingerd.

Bodewes zegt niet te tolereren dat “de geloofwaardigheid van de grootste ondernemersorganisatie in de bouw wordt ondermijnd door bedrijven die wensen te volharden in ontwettige praktijken”. De branchevereniging gaat daarom keihard optreden: aannemers die doorgaan met verboden vooroverleg worden zonder pardon bestraft met het royement. Bouwned wacht met het opleggen van die sanctie niet totdat de oprichting van de onafhankelijke Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) is voltooid. De SBIB, die onderdeel uitmaakt van de gedragscode van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, staat in de steigers maar is nog niet actief.

“Als vóór die tijd mocht blijken dat een lidbedrijf zich niet aan de wet heeft gehouden, dan zal ons bestuur niet aarzelen passende maatregelen tegen dat bedrijf te nemen”, zegt Bodewes. “Wij hebben nadrukkelijk gekozen voor een cultuuromslag. Dat houdt in dat het echt afgelopen moet zijn met de praktijken uit het verleden op het gebied van prijsafspraken en werkverdeling. Wie daarin niet mee wil gaan, hoort niet bij ons thuis.”

Gedragscode

Bouwned heeft haar vierduizend leden opgeroepen een gedragscode in te voeren, maar stelt deze niet verplicht. Wel gaat de branchevereniging uitspraken van de Raad van Toezicht, die straks namens de SBIB klachten over misdragende aannemers behandelt, overnemen. “Klachten over lidbedrijven zullen, of ze nu wel of niet een eigen bedrijfscode hebben, altijd aan de stichting worden voorgelegd. Vervolgens neemt het bestuur van Bouwned de geadviseerde sancties als bindend over.”

Voorzitter Bodewes van Bouwned vindt dat een waarschuwing richting de bouwbedrijven nu op zijn plaats is omdat de geluiden over het doorgaan van ongeoorloofd vooroverleg steeds luider worden. Vorig week meldde minister Kamp tijdens het bouwfraudedebat in de Tweede Kamer dat de NMa aanwijzingen heeft gevonden; gisteren liet Heijmans weten dat zij in de afgelopen maanden meer dan eens zijn uitgenodigd om afspraken over aanbestedingen te maken. AVBB­voorman Brinkman en de grote bouwondernemingen zeggen dat het vooroverleg niet opnieuw is opgepakt.

Reageer op dit artikel