nieuws

Bouwned nuttige uitdeuker in zware tijden

bouwbreed Premium

gouda ­ Bouwned heeft afgelopen jaar veel beter weerwoord gegeven dan voor de fusie van VG Bouw en NVOB mogelijk was. Dat is de overtuiging van directeur J. van Tuinen van de brancheorganisatie waar ruim vierduizend bedrijven onderdak vinden die gespecialiseerd zijn in de burgelijke­ en utiliteitsbouw.

“Bouwned is geen moment te vroeg klaar voor de toekomst”, aldus Van Tuinen. “Het vertrouwen in de bouw heeft in 2002 door de parlementaire enquête naar aanbestedingen een enorme deuk opgelopen. De onwettige praktijken hebben zich voornamelijk bij een bepaald segment van de bedrijfstak voorgedaan. Alle bouwbedrijven echter hebben te lijden onder het imagoverlies”.

In het jaarverslag van Bouwned geeft Van Tuinen aan dat de sector hard aan de slag moet om de nadelige gevolgen van de fraudeaffaire te verwerken. De verstoorde verhouding met opdrachtgevers, overheid en consumenten dient te worden genormaliseerd. “De eind 2002 ingezette operatie Herstel Vertrouwen moet met volle kracht worden voortgezet. In de huidige situatie is van groot voordeel dat de b & u­sector uit één mond kan spreken.”

Fusie

Van Tuinen kijkt terug op de fusie als een hele krachttoer. Niet alleen verhuisde het landelijk bureau, ook werden nog eens de activiteiten van zestien regiokantoren overgeheveld. Werk aan de winkel heeft Bouwned genoeg.

Grif erkent Van Tuinen dat het rumoerige politieke klimaat ­ inclusief fraude­enquête en twee demissionaire kabinetten ­ de belangenbehartiging parten speelt. “Je kunt wel zeggen dat we de kans kregen om twee keer onze standpunten voor het voetlicht te brengen, maar het schouwspel was toch weinig verheffend. De onzekerheid over tal van belangrijke onderwerpen is nog steeds niet weggenomen. Zo bleef de wao­problematiek onopgelost en liggen de plannen om de mobiliteit aan te pakken in een vergeten lade. Ook van het vlottrekken van de bouwproductie is maar weinig terechtgekomen.”

Ten aanzien van de toekomst is directeur Van Tuinen sceptisch. Zijn pessimisme wordt mede ingegeven door de slepende kabinetsformatie. Bouwned prijst zich gelukkig dat de langste staking uit de naoorlogse bouwgeschiedenis niet tot duurzaam verstoorde relaties geleid heeft. “Er zijn geen partijen extreem hard getroffen en andere helemaal niet. Zo bezien was het anders dan de voorgaande keer een nette staking omdat het leed gedeeld werd”, vindt I. van den Besselaar, hoofd Arbeidsverhoudingen van Bouwned.

Van den Besselaar is overtuigd dat elke staking te voorkomen is. “Levert een staking op wat je ervan verwacht? Naar mijn ervaring is dat nooit het geval. De vraag is dan ook of we het op stakingen moeten laten aankomen. Beter is wellicht om een afkoelingsperiode in te lassen.”

Reageer op dit artikel