nieuws

Bouwbedrijven werken samen met Leeuwarden

bouwbreed

leeuwarden ­ Bouwfonds, Heijmans en BAM NBM gaan met de gemeente Leeuwarden samenwerken bij het ontwikkelen van het nieuwe stadsdeel ten zuiden van Leeuwarden.

De partijen werken samen onder de naam CV/BV De Zuidlanden. Samen willen ze een hogere woningbouwproductie, een grote variatie in woonmilieus, woningtypen en prijssegmenten realiseren.

De bouw van de nieuwe wijk die in totaal uit ongeveer 6500 woningen zal bestaan begint in het najaar van 2005. Behalve woningen gaat het ook om 150.000 vierkante meter kantoren en bedrijven, 55.000 vierkante meter commerciële voorzieningen en 73.000 vierkante meter aan onderwijs­, zorg­ en buurtvoorzieningen. De realisatie neemt ongeveer twintig jaar in beslag. De eerste jaren worden er jaarlijks 200 woningen gebouwd.

CV/BV De Zuidlanden heeft twee pijlers: het masterplan en de grondexploitatie. Het masterplan beschrijft het ruimtelijk kader en sluit aan bij het provinciaal beleid en de stadsvisie van de gemeente Leeuwarder. In de grondexploitatie staat het financiële kader. Hieraan is onder andere het risico van grondaankopen vastgelegd, verdeeld over de partijen. De gemeente Leeuwarden draagt 50 procent van het risico, de andere partijen dragen samen overige 50 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels