nieuws

Bouw hartkliniek in Breda stopt uit angst voor te korte heipalen

bouwbreed

breda ­ Of de 350 geboorde heipalen daadwerkelijk te kort zijn, blijkt deze week na onderzoek. Maar op grond van een stellig vermoeden heeft de aannemer de bouw van de nieuwe hartkliniek in Breda uit voorzorg stilgelegd.

In januari begonnen de bouwwerkzaamheden van Bouwbedrijf Van der Linden uit Sint­Michielsgestel voor de uitbreiding van het Amphiaziekenhuis in Breda, waarvan onder meer de bouw van de hartkliniek deel uitmaakt. Maar doordat kort daarvoor op een andere bouwplaats in Breda de bouw staakte, nadat werd vastgesteld dat de heipalen acht in plaats van tien meter waren, vreesde de aannemer dat dit ook bij de uitbreiding van het ziekenhuis het geval kon zijn. Het gevolg van te korte heipalen heeft doorgaans onvoldoende draagvermogen van de fundering tot gevolg.

Projectleider P.A.M. Hamers van Bouwbedrijf Van der Linden: “Voordat het lopende onderzoek is afgerond, kan ik nog niet zeggen welke van de in totaal 350 heipalen te kort zijn of wat de lengte van de afwijking is.” De palen moeten conform het bestek een gemiddelde lengte van elf meter hebben.

Het onderzoek bestaat uit een akoestische doormeting van de palen door Geonet en het uitboren van de kernen van twee heipalen. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met de sonderingsgegevens om vast te stellen wat de eventuele gebreken zijn.

Hamers wil nog niet vooruitlopen op de herstelwerkzaamheden van de geboorde palen. “Eerst stellen we vast of we een probleem hebben en als dat zo is, dan is het aan de constructeur om een oplossing te bedenken.” Bouwbedrijf Van der Linden voert het werk uit in opdracht van het Amphiaziekenhuis. De geplande oplevering heeft in juli 2004 plaats.

Reageer op dit artikel