nieuws

Bouw eist namen van notoire zondaars

bouwbreed

gouda ­ De branchevereniging van infrabouwers Vianed vindt dat het kabinet snel duidelijk moet maken op welke schaal het verboden vooroverleg in de bouw momenteel plaatsvindt. Volgens Vianed is ten onrechte de indruk gewekt dat nog massaal prijsafspraken worden gemaakt.

Minister Kamp (VROM) meldde donderdag tijdens het bouwfraudedebat in de Tweede Kamer dat de NMa onlangs bewijs heeft gevonden van recent vooroverleg tussen enkele bouwbedrijven. Staatssecretaris Wijn (economische zaken) sprak over “hardnekkig kartelgedrag”, waarbij meerdere bouwers betrokken zouden zijn. Om welke ondernemingen het gaat en hoeveel erbij betrokken zijn, konden de bewindsmannen niet zeggen.

Juist dat is bij Vianed in het verkeerde keelgat geschoten. “Het lijkt mij beter dat er eerst goed onderzoek wordt gedaan, voordat de politiek van alles gaat roepen”, zegt H. Dragt namens Vianed. “Kom met concrete feiten. Op welke schaal gebeurt het? Waar? Wie? De huidige handelwijze van het kabinet vind ik weinig hoogwaardig. Ik heb er grote moeite mee.” Volgens Dragt is het vooroverleg bij de grote bouwondernemingen gestopt en niet meer opgepakt. “Het is over en uit. Ik zie genoeg mensen die bij de bedrijven verantwoordelijk zijn voor de omzetten. Zij handelen allemaal naar de richtlijnen die zijn ingevoerd.” Dat in de wegenbouw momenteel ver onder de kostprijs wordt gewerkt, is voor de brancheorganisatie een extra bevestiging dat het vooroverleg definitief is beëindigd.

Voorzitter E. Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) liet donderdag weten “onaangenaam verrast” te zijn door de mededeling van minister Kamp over het doorgaan van prijsafspraken. Brinkman wil “van het Openbaar Ministerie of de NMa graag horen om welke bedrijven het gaat”, zodat hij actie kan ondernemen. “Ik ben bereid om ze aan te pakken.” Volgens de voorman van het AVBB moeten de brancheorganisatie in de bouw ook “serieus overwegen” om de betreffende aannemers hun lidmaatschap te ontnemen als uiteindelijk blijkt dat zij het ongeoorloofde vooroverleg hebben voortgezet.

Grenzen

Zowel het AVBB als Vianed vinden dat bouwers die over de schreef zijn gegaan door justitie moeten worden vervolgd. De vraag is echter of dat wel gebeurt. Volgens minister Donner (justitie) loopt het Openbaar Ministerie tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. Bij het Korps Landelijke Politiediensten zijn dagelijks dertig mensen bezig met het onderzoek naar bouwfraude. Gezamenlijk hebben zij inmiddels al 27.000 manuren in het onderzoek gestoken.

Justitie heeft zich al noodgedwongen moeten beperken tot acht bouwprojecten uit de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem, waarbij vier bouwondernemingen zijn betrokken. Of het in die zaken tot vervolging komt is zelfs allerminst zeker. Donner sluit niet uit dat hij vanwege capaciteitsproblemen bij het OM “moet besluiten bepaalde zaken niet te vervolgen”. Een aantal kamerleden vindt dat er meer geld en mankracht moet worden vrijgemaakt voor het justitie­onderzoek.

Reageer op dit artikel