nieuws

Bonden: afspraken over winter­ww

bouwbreed

odijk ­ Hout­ en Bouwbond CNV en FNV Bouw willen concrete afspraken maken over werkspreiding. Aannemers zitten anders in de wintermaanden zonder werk waardoor veel mensen hun baan verliezen.

Gemeenten, die bij de organisatie van het spreidingsbeleid een belangrijke rol spelen, houden de boot af. Hout­ en Bouwbond CNV organiseerde gisteren een discussiemiddag voor alle belanghebbenden. Brancheorganisaties, politici, grote bouwondernemingen, vertegenwoordigers van verschillende ministeries en een paar grote aanbestedende overheidsdiensten waren uitgenodigd om te praten over de problemen rond de winter­ww.

Door een aanpassing van de wet kunnen bouwvakkers die elk jaar in dezelfde periode op straat belanden, geen beroep meer doen op een uitkering. In de wegenbouw dreigen hierdoor talloze mensen in de wintermaanden hun inkomen te verliezen. “Men mag niet met de benen op tafel discussiëren”, zette voorzitter D. van de Kamp van CNV de toon. R. Malizia van Ballast Nedam Infra kritiseerde: “Lagere overheden doen in het voorjaar de ogen open en slapen in het najaar weer verder.” “Ik voel me helemaal niet aangesproken. Wij besteden het hele jaar werk aan”, reageerde W. Kleinbloesem van Gemeentewerken Rotterdam op de aanval van Malizia. Daarbij benadrukte hij dat het echt niet altijd mogelijk is werk gespreid aan te besteden. “Met de bewoners van een wijk worden hierover afspraken gemaakt. Daar moet je rekening mee houden”, legde de gemeenteambtenaar zijn situatie uit.

“Er is technisch heel veel mogelijk. We zouden hier subsidie vrij voor moeten maken”, stelt L. Elzinga van FNV Bouw een alternatief voor. Daarnaast wil hij de opdrachtgevers stimuleren om de uitgifte van werk meer te spreiden.

Nood

Van de drie gemeenten die voor de discussiemiddag waren uitgenodigd, was Rotterdam de enige die op kwam dagen. Amsterdam en Utrecht lieten het afweten. De organisatie heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bewust niet gevraagd. “Het is moeilijk om dit soort problemen via de VNG aan de orde te stellen”, lichtte sectorbestuurder M. Post van CNV toe. De nood is volgens Post hoog. “We moeten vandaag echt tot concrete afspraken komen, anders gaat het niet goed”. FNV­collega Elzinga is dezelfde mening toegedaan en liet dat tijdens discussie meer dan eens weten.

De politiek legt bij monde van W. van Beek de verantwoordelijkheid bij de aannemers. “We leven niet in een planeconomie”, wees de VVD’er bouwers en vakbonden terecht. Ondernemingen moeten volgens het Tweede Kamerlid zelf met creatieve oplossingen komen.

Reageer op dit artikel