nieuws

Bodemsanering Rijk ruim binnen termijn klaar

bouwbreed

den haag ­ De bodemsaneringsoperaties van het Rijk zitten op schema. Staatssecretaris Van Geel verwacht dat de doelstellingen van het derde Nationaal Milieubeleidsplan voor de Staatseigendommen ruimschoots binnen de gestelde termijn worden behaald.

In het NMP3 staat dat ernstige bodemverontreiniging uiterlijk in 2023 dient te zijn gesaneerd, of beheerst binnen milieuhygiënische randvoorwaarden. In de voortgangsrapportage bodemonderzoeken en sanering staat dat ultimo 2001 576 locaties zijn gesaneerd. Dat is bijna de helft van de tot nog toe bekende locaties.

Overigens kan dat aantal groeien, omdat het ministerie van VROM vuile terreinen kan vorderen als ze niet worden schoongemaakt. Ook kan het terrein als schikking dienen als de tegenpartij financieel niet draagkrachtig genoeg is om de operatie te betalen.

Overigens worden de saneringen voorafgegaan door onderzoeken. Inmiddels is 92 procent van de locaties daadwerkelijk onderzocht. Het ministerie van VROM, dat het voortouw heeft in deze operatie, schat dat de totale saneringskosten neerkomen op ongeveer 308 miljoen euro. De kosten komen overigens alleen bij het Rijk terecht als deze niet meer kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de vervuiling.

Verplichtingenstop

De rapportage bevat saneringen bij eigendommen van de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Financiën en Defensie. Tot nu toe is er bij de Rijksgebouwendienst één geval geweest met een ‘urgente saneringsnoodzaak’. Het ministerie van Defensie volgt een eigen lijn. Deze is in 1991 gestart met een eigen saneringsoperatie en zal die in 2010 afronden. In de voortgangsrapportage staat dat een verplichtingenstop ingesteld in 2002 bij de Koninklijke Landmacht tot vertraging van de schoonmaakoperatie kan leiden. Volgens een woordvoerder van het ministerie is dat echter niet het geval. “Alle ernstige bodemvervuilingen moeten in 2010 zijn gesaneerd. Die doelstelling blijft staan. We hebben geen schema.”

Reageer op dit artikel