nieuws

Alom verwarring bij Europese Kaderrichtlijn Water

bouwbreed Premium

den bosch ­ Waterschappen en provincies krijgen langzaam rode konen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Vrijwel niemand heeft een helder beeld van de werkzaamheden en wie nu precies waar voor verantwoordelijkheid is.

Duidelijk is wel dat inpassing van de regels voor elke organisatie honderden mandagen werk vergt. Uit onderzoek van Arcadis ­ in opdracht van het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen ­ blijkt het besef langzaam door te dringen dat waterschappen en provincies aan de slag moeten om in 2004 de eerste resultaten te kunnen opleveren. Beide partijen hebben naar hun gevoel de meeste informatie wel in huis. Maar hoe komen alle gegevens zodanig op een rijtje dat een naadloze aansluiting ontstaat op de Kaderrichtlijn Water. Tot 2009 bestaat tijd om de doelen te formuleren en maatregelen te bedenken. De volgende zes jaren zijn gereserveerd om de kaderrichtlijn ook werkelijk ten uitvoer te brengen.

“Het kwartje valt. Langzaam dringt door wat de consequenties zijn van de Kaderrichtlijn Water”, constateert P. Dircke, marktmanager Groene Ruimte & Water van Arcadis. Uit het onderzoek van het ingenieursbureau blijkt dat de waterschappen en provincies het tijdsbeslag uiterst gevarieerd inschatten. Het maken van referenties voor diverse typen oppervlaktewateren bijvoorbeeld kost de provincies tussen de 20 en 300 dagen. De waterschappen wagen zich niet aan een maximale tijdsduur. Doodleuk geven de organisaties op ergens tussen nul en 120 dagen nodig te hebben.

Indeling

Provincies en waterschappen moeten naast de referenties nog zes andere indicatoren uitwerken. Voor het eind van dit jaar moet de indeling in rivieren, meren, overgangs­ en kustwateren zijn gemaakt. Vervolgens worden voor de wateren doelen opgesteld die in 2015 gehaald moeten worden. Hetzelfde geldt voor de doelen voor de grondwaterlichamen. Slechts een handvol provincies heeft momenteel een goed beeld van de waterkundige kwetsbare natuur.

De provincies en waterschappen staan voor de taak de diverse menselijke invloeden, zoals verontreinigingen en het bodemgebruik, rekenkundig te koppelen aan de gestelde doelen. Ter bewaking dienen toezichtprogramma’s te worden ontwikkeld.

Reageer op dit artikel