nieuws

Almere groeit naar vijfde stad

bouwbreed

almere ­ Almere kan beginnen met een evenwichtige groei tot vijfde stad van Nederland. Daartoe hebben burgemeester H. Ouwerkerk, minister Kamp (VROM), drie commissarissen van de koningin van respectievelijk Flevoland, Noord­Holland en Utrecht en de burgemeester van Amsterdam, J. Cohen, gisteren een startconvenant gisteren ondertekend.

Bij de ondertekening sprak een trotse burgemeester Ouwerkerk van een historisch moment. Commissaris van de Koningin M. Jager: “Het belang van dit moment is zoals alle belangrijke momenten in de geschiedenis pas achteraf te beoordelen. Maar ik veronderstel toch nu al dat ingenieur Lely dit moment vast niet had willen missen. Deze gebeurtenis geeft toch aan dat zijn idee een groot succes is geworden.” Lely stond immers aan de wieg van het ontstaan van de provincie. De commissaris van de koningin verwacht geen gemakkelijke ontwikkeling van de stad tot de vijfde grootheid van Nederland, hetgeen een verdubbeling van het aantal inwoners vergt. “Het is geen opgave die gemakkelijk aan een tekentafel kan worden volbracht”, meende Jager.

Nu het startschot figuurlijk is gelost, volgt eerst een ontwikkelingsplan. Daarin staat een gemeenschappelijke toekomstvisie voor Almere, opgesteld door het Rijk, maar met medewerking van overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en burgers.

Kernvraag

De achterstanden van Almere, vergeleken met andere steden, worden eerst geïnventariseerd. Doel is om een nieuw stedelijk concept te ontwikkelen. Volgens het convenant is de kernvraag ‘Hoe willen mensen leven in het Almere van 2030 en hoe kunnen hun sociale, culturele en economische behoeften op een verantwoorde manier worden geaccommodeerd’. Onder regie van het Rijk komt in het ontwikkelingsplan een programma met een fasering van de groei tot 2030. Het jaar 2010 dient als ijkpunt voor het vaststellen van het programma en voor een evaluatie van de uitvoering.

Een stuurgroep gaat het proces begeleiden om tot het plan te komen. De bestuurders hebben in ieder geval hun maximale bijdrage beloofd voor het leveren van informatie, zo nodig verrichten van onderzoek, gelden en programma’s, het zoeken naar onorthodoxe oplossingen op gebied van regelgeving en het aanspreken van organisaties op hun rol bij de groei van Almere. Het startconvenant komt voort uit de schreeuw om hulp vanuit Almere. De stad dreigde met de opgelegde taakstelling voor de groei, 30 procent van de totale uitbreidingsbehoefte op nieuwe locaties, ver achterop te raken met de voorzieningen. Het ministerie van VROM is nu de regisseur om met de andere partijen de groei in balans te houden. De start is symbolisch, cijfers en investeringen in de stad volgen later dit jaar in het ontwikkelingsplan.

Reageer op dit artikel