nieuws

Aanleg nevengeulen voorlopig van de baan

bouwbreed Premium

den bosch ­ De twee nevengeulen langs de Bergsche Maas moeten voorlopig niet worden aangelegd om hoog water op te vangen. Dit menen Gedeputeerde Staten van Noord­Brabant. GS stellen dat de opgelopen kosten van 4,5 miljoen naar 11,5 miljoen euro niet opwegen tegen de baten. Noord­Brabant zou hier 45 procent (zo’n 5,2 miljoen euro) aan bijdragen.

De Overdiepse Polder is volgens het dagelijks bestuur van de provincie een veel beter en goedkoper alternatief. De nevengeulen zouden worden aangelegd als compensatie voor de bouw van de keersluis in het Heusdensch Kanaal in 2001. Als de keersluis bij hoog water dichtgaat, stijgt het water in de Bergsche Maas 1,7 centimeter extra. De nevengeulen moeten dit ongedaan maken.

Een stijging van de kosten met 17 miljoen euro vindt het provinciebestuur niet in verhouding tot het beoogde doel. De Overdiepse polder is volgens GS een prima alternatief, vooral omdat dit gebied al langer in beeld is voor rivierverruiming. De polder kan behalve een goedkopere, ook een veel grotere bijdrage leveren aan verlaging van de waterstand dan de nevengeulen.

Reageer op dit artikel