nieuws

‘Zwart ­wit’

bouwbreed Premium

‘Zwart ­wit’

In Cobouw van 1/3 maart 2003 (nummer 42) wordt verslag gedaan van ons onderzoek ‘Welstandsnota’s: de eerste oogst’ onder de kop ‘Nota’s voor welstand onleesbaar; alleen deskundigen hebben toegang’. Wij zouden blijkens de intro van het artikel concluderen dat de nota’s ambtelijk zijn en voor niet ingewijden onleesbaar. Dat is echter onze conclusie niet. Er zijn onder de negen nota’s inderdaad enkele ambtelijke en ontoegankelijke stukken aangetroffen, maar de meerderheid is uitermate aantrekkelijk en informatief. Eén van de bedoelingen van de gewijzigde woningwet is dat de gemeenteraad beleid formuleert op het gebied van welstand en criteria (die per wijk, buurt of dorpskern kunnen verschillen) opstelt waarmee de welstandscommissie nieuwe bouwplannen kan beoordelen. De criteria uit de welstandsbeleidsnota maken ook voor plan­indieners het werk van de welstandscommissies transparanter en democratischer.

Het is daarom van belang dat welstandsnota’s ook voor buitenstaanders begrijpelijk zijn, en niet bol staan van jargon. In ons onderzoekje naar negen van de allereerste nota’s hebben we onder andere gekeken naar de vraag of ze aantrekkelijk zijn vormgegeven (zowel qua taal als qua lay out) en of ze voor niet­deskundigen begrijpelijk zijn. Sommige van de negen nota’s zijn ‘uitermate aantrekkelijk vormgegeven, toegankelijk qua taalgebruik (&insldr;) informatieve boekwerken,’ aldus ons onderzoek. Een aantal andere ontstijgt niet het niveau van een interne, puur ambtelijke notitie. In vier van de nota’s is vakjargon en ambtelijk taalgebruik aangetroffen ­ in de vijf andere dus niet. ‘Een enkele uitzondering daargelaten zijn de nota’s moeilijk leesbaar’, schrijft u dus ten onrechte.

Het communicatieve aspect van de welstandsnota’s is belangrijk en het is goed dat ook Cobouw daar aandacht voor vraagt. Maar zo zwart­wit als u het beschrijft is de situatie bepaald niet.

Reageer op dit artikel