nieuws

Waarschuwing voor advocatenparadijs

bouwbreed

gouda ­ Een ‘advocatenparadijs’ dreigt als gevolg van het schrappen van de evaluatie van het Uniform Aanbestedingsreglement. Dat schrijft voorzitter L. Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf in reactie op het kabinetsstandpunt over de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid.

Een evaluatie kan praktische problemen van het huidige UAR blootleggen. Brinkman is bang dat de “eenzijdig door de opdrachtgever vastgestelde nieuwe regels” direct rechtsvragen oproepen die in overleg al beantwoord hadden kunnen zijn.

Het kabinet wil het UAR 2001 nog dit jaar vervangen voor een nieuwe versie die de positie van de opdrachtgever versterkt. Daarbij mogen alle enveloppen met ramingen open en wordt de bewijslast voor niet­passende offertes omgedraaid. Evaluatie van het bestaande aanbestedingsreglement acht het Rijk onnodige tijdverspilling, volgens de reactie op het rapport van de enquêtecommissie.

Als deze regels zonder overleg met de sector in werking treden, bestaat volgens Brinkman de kans dat individuele bedrijven rechtsvragen voorleggen aan de burgerlijke rechter. “Opdrachtgevers noch opdrachtnemers zijn ermee gebaat dat contracten en werken meer in de rechtszaal dan op de werkplaats tot stand gaan komen”, aldus de AVBB­voorzitter.

Denktank

Juist dat laatste leidde in Engeland tot een advocatenparadijs waar een eind aan is gemaakt met de instelling van een denktank voor verbeteringen rond de bouw. De gang naar de burgerlijke rechter moet in elk geval ook niet zomaar open. Over de aanstelling van meer opdrachtgevers in de Raad van Arbitrage valt in elk geval volgens de sector altijd te praten. De eenduidigheid van aanbestedingsregels bij alle overheidsopdrachtgevers juicht het AVBB toe. Maar ook hierin schuilt het gevaar van een rechtszaak, omdat tegelijkertijd individueel maatwerk wordt bepleit. “Die tweeledigheid bergt een te groot gevaar van rechtsongelijkheid in zich”, volgens het schrijven van de voorzitter.

De bouwsector is tegen een gezamenlijk kenniscentrum aanbesteden voor opdrachtgevers. Volgens het AVBB werkt het leuren in de hand als daar kostenposten worden vergeleken. En dat vinden opdrachtgevers en opdrachtnemers onwenselijk, stelt Brinkman. De bouw wil als gewone sector werken met de mogelijkheid een offerte in te trekken bij een eventuele misrekening en het aangaan van allianties. Bovendien moet de overheid voor een nieuwe zakelijke relatie eerst de continuïteit in de opdrachten verbeteren.

Reageer op dit artikel