nieuws

Vrijgepleite ontwikkelaars tevreden met kabinet

bouwbreed

den haag ­ Projectontwikkelaars zijn tevreden dat het kabinet ongeoorloofde prijsafspraken op Vinex­locaties niet bewezen acht met het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Andere organisaties willen nog niet reageren op het kabinetsstandpunt over de bouwenquête.

Directeur J. Fokkema van Neprom concludeert dat enkele kamerleden en nu ook het kabinet het er over eens zijn dat eigenaren van een Vinex­huis niet te veel hebben betaald voor hun woning. “Het is niet bewezen dat kopers van woningen op deze locaties schade is berokkend”, schrijft minister Kamp (VROM) uit naam van het kabinet. “De prijsstelling van nieuwbouw, bijvoorbeeld op Vinex­locaties, is voorzichtig ten opzichte van bestaande woningen. De wel gesuggereerde mogelijkheid van een terugvorderactie zal alleen om die reden al geen kans van slagen hebben”, aldus de bewindsman.

Fokkema is het met het CDA en de VVD eens dat de Vinex­problematiek beter apart kan worden behandeld in de Kamer. In een brief van de brancheorganisatie was de parlementariërs op het hart gedrukt om bijvoorbeeld geen nieuw onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te laten doen. Fokkema is verheugd dat zij de Neprom daarin inderdaad zijn tegemoetgekomen.

Afronding

De deur naar een vervolgonderzoek door de kartelpolitie is nog niet gesloten, ondanks dringende verzoeken van de ontwikkelaars in die richting. Het kabinet laat de beslissing over aan de NMa, maar die moet daarmee pas beginnen na afronding van de tien nog lopende onderzoeken naar onregelmatigheden in de bouwnijverheid. Een woordvoerder van de NMa zegt dat over enkele weken een knoop wordt doorgehakt over aanvullend onderzoek naar de Vinex­locaties. “We zijn niet doof en blind voor de ontwikkelingen in politiek Den Haag”, zegt de woordvoerder. Voorwaarde voor hernieuwd onderzoek is wel dat er nieuwe bewijzen of concrete aanwijzingen op tafel komen. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat het daaraan ontbreekt na het eerdere onderzoek van de kartelpolitie in 2001 en het rapport van de enquêtecommissie.

Fokkema heeft nog wel twijfels bij de oprichting van een kenniscentrum grondbeleid. Zeker nu het kabinet voornemens is dit samen te voegen met andere kenniscentra, bijvoorbeeld die voor publiek­private samenwerking en voor aanbestedingen. “Gemeenten weten over het algemeen goed hoe ze hun belangen ingewilligd krijgen bij ontwikkelaars.”

De brancheorganisaties in de bouw waren gisteren nog niet in staat om te reageren. Zij willen het kabinetsstandpunt eerst goed bestuderen om zicht te krijgen op de consequenties, alvorens een standpunt te bepalen. Hetzelfde gold voor de opdrachtgeverszijde in de vorm van Prorail en VNG.

Reageer op dit artikel