nieuws

Van Geel kiest voor reinigen grond

bouwbreed

den haag ­ Reinigen van zwaar vervuilde grond blijft de minimumstandaard in het landelijk afvalbeheersplan. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel (milieu) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Hij ontkent dat daardoor overregulering ontstaat.

De staatssecretaris stelt in het afvalbeheersplan reiniging van zwaar verontreinigde grond als minimumstandaard en verwerpt daarmee de mogelijkheid van immobilisatie. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen reinigbare en niet­reinigbare grond. Voor de laatste categorie vindt Van Geel immobilisatie “wel degelijk” een geschikte techniek. Voorwaarde is dat daardoor een product ontstaat dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit. Bovendien moeten de verontreinigende stoffen ook op lange termijn goed zijn vastgelegd. De gereinigde grond kan meer doelen dienen als deze eerst wordt geschoond. De toepassing hangt volgens Van Geel vooral af van de behoefte van de markt. Verreweg het grootste gedeelte van de gereinigde grond, 90 procent, dient als constructief ophoogmateriaal in infrastructureel werk en als vervanger van primair zand. Ook doet de opgeschoonde grond dienst als vulstof in beton en asfalt (5 procent) en nog eens 5 procent wordt verwerkt in geluidswallen. Voor de verwerkers van immobilisaten rest volgens de staatssecretaris niets anders dan over te stappen op niet­reinigbare grond. Het aanbod daarvan is 500.000 ton en wordt nu veelal gestort. De hoeveelheid gereinigde grond is jaarlijks 2.000.000 ton.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels