nieuws

TU Delft moet onderwijs verbeteren

bouwbreed

delft ­ De Technische Universiteit Delft bereidt studenten onvoldoende voor op de beroepspraktijk. Het aankweken van communicatieve vaardigheden en de voorbereiding op het ondernemerschap wordt overgelaten aan het initiatief van de studenten. De didactische kwaliteiten van de docenten zijn onvoldoende. Dat zijn enkele bevindingen van de Commissie Onderwijsportfolio TU Delft.

Onlangs publiceerde de commissie de tussenrapportage ‘Focus op Onderwijs’ waarin de kwaliteit van de Delftse studies wordt belicht. “Als de TU Delft kwalitatief hoogwaardig onderwijs van internationaal erkend niveau wil blijven leveren en als de TU Delft ook in de toekomst studenten uit het nationale en internationale bèta­potentieel wil blijven werven, is een ingrijpende vernieuwing en verbetering van het onderwijs noodzakelijk”, constateert de commissie. Uit de tussenrapportage blijkt dat bijna de helft (42 procent) van de oud­studenten behoefte heeft aan bijscholing.

Kritiek

De kritiek geldt voor alle studierichtingen. Bouwkunde is verreweg de populairste studierichting. In het studiejaar 2002­2003 trok de opleiding 458 nieuwe studenten, dat is anderhalf keer zoveel als de een na populairste studierichting Luchtvaart­ en Ruimtevaart techniek die 294 nieuwkomers trok, ruim het dubbele van de traditionele studie Civiele Techniek (192 nieuwe studenten).

Toch is ook de tevredenheid over deze studie niet overweldigend. Een onderzoek onder oud­studenten wijst uit dat de voorlichting over de arbeidsmarkt onvoldoende is. De voorbereiding op de beroepspraktijk scoort matig evenals de studiebegeleiding en de kwaliteit van de docenten. Geen enkel studieonderdeel kreeg van de alumni een dikke voldoende. Van de bouwkundigen gaf 34 procent aan dat ze de opleiding niet nogmaals zouden kiezen. Onderzoek van externe deskundigen wijst uit dat Bouwkunde slecht scoort op de onderdelen faciliteiten en voorzieningen, interne kwaliteitszorg en effectiviteit van de organisatie.

Niet duidelijk is hoe werkgevers denken over de kwaliteiten van de Delftse afgestudeerden. Het is echter een feit dat de alumni binnen enkele maanden na hun afstuderen een baan vinden.

De commissie stelt dat de Delftse universiteit zijn onderwijs sterk moet verbeteren. Anders zal de instelling op den duur de concurrentie met andere opleidingen in binnen­ en buitenland niet aankunnen. “Het terugveroveren van het marktaandeel en de uitbreiding van de instroom veronderstellen een modernisering, verbreding en flexibilisering van het onderwijsaanbod”, concludeert de tussenrapportage.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels