nieuws

Temmen van Elbe kostbaar

bouwbreed

maagdenburg ­ De regering van de Duitse deelstaat Saksen­Anhalt heeft een plan ontwikkeld om in zeven jaar de kans op wateroverlast in het dal van de Elbe drastisch te verbeteren. Kern van alle voorgenomen werkzaamheden is de versteviging van de dijken over een lengte 1275 kilometer.

“In 2010 kunnen we de bescherming op het hoogste niveau hebben als de bondsregering haar verantwoording neemt en meewerkt”, aldus milieuminister P. Wernicke. De bewindsvrouw is nog in de slag met Berlijn om meer geld los te krijgen. De werkzaamheden vergen een investering van 310 miljoen euro. Volgens de letter van de wet betaalt de regering aan dijkwerkzaamheden in het binnenland slechts 60 procent mee. De bijdrage voor zeebescherming bedraagt 70 procent. Het verbeteringsplan van Saksen­Anhalt rust op drie zuilen. In het Elbedal krijgt de rivier meer ruimte. Ook wordt bescherming noodzakelijk geacht door de versterking van dijken en het aanleggen van retentiegebieden. Tevens komt geld vrij voor voorzorgsmaatregelen, zoals de installatie van een meldingsdienst, bouwbeperkingen en de aanleg van waterkeringen. De 100.000 hectare natuurlijke overlaatgebieden in Saksen­Anhalt krijgen extra bescherming. Tot 2012 worden nieuwe gebieden aangewezen waar in het geval van hoog water de rivier kan uitrazen.

Tot dusverre is 65.000 hectare in kaart gebracht. De bestuurders in Maagdenburg zijn niet happig op dijkverlegging. Weliswaar kan het middel effectief het waterpeil omlaag brengen, maar de aanpak is peperduur.

Reageer op dit artikel