nieuws

Systeem moet Hoorn behoeden voor blunders

bouwbreed Premium

hoorn ­ Een nieuw op te zetten kwaliteitssysteem moet in de gemeente Hoorn voorkomen dat forse budgetoverschrijdingen van grote bouwprojecten zich in de toekomst herhalen.

Betere afspraken, duidelijkheid over verantwoordelijkheden en tijdige informatie over eventuele overschrijding van bouwbudgetten moeten ervoor zorgen dat nog meer zeperds bij de realisering van grootschalige projecten uitblijven. Want het is in Hoorn de laatste jaren een aantal malen goed fout gegaan. Voorbeelden van projecten waarbij enorme overschrijdingen van de bouwbudgetten hebben plaatsgevonden zijn de bouw van een nieuwe schouwburg, een educatief milieucentrum, een vmbo­school en de brandweerkazerne. Met de budgetoverschrijding van dat laatste project, waarbij het bovendien wemelde van de bouwgebreken, was voor de gemeenteraad de maat vol.

Architecten zullen voortaan over aantoonbare ervaring en capaciteiten moeten beschikken, willen ze in Hoorn voor grote werken aan de slag mogen. Als het aan het gemeentebestuur ligt, is ook gesleutel aan het programma van eisen tijdens de uitvoering van het project er niet meer bij.

Veranderingen in de bouwkosten moeten tussentijds worden gemeld bij het college dat vervolgens de plicht heeft om hier de politiek over te informeren. En mocht blijken dat de aanbesteding niet kan worden uitgevoerd voor het bedrag waarover eerder een besluit was genomen, moet de gemeenteraad een nieuw besluit nemen.

Een andere maatregel betreft het aanwijzen van een projectwethouder. Die wethouder moet niet alleen met de ambtelijke top communiceren maar ook met de lagere ambtenaren. Vooral bij de bouw van de brandweerkazerne bleken de betrokken ambtenaren voor de ontstane problemen geen gehoor te vinden bij hun bazen en het gemeentebestuur.

Reageer op dit artikel