nieuws

Subsidie voor waterzijdig inregelen geschrapt Overheid lijkt niet echt meer geïnteresseerd in energiebesparend systeem

bouwbreed Premium

delfzijl ­ Hoewel Novem van minister Kamp (VROM) de opdracht heeft gekregen de kennis over het waterzijdig inregelen van een cv­installatie te verhogen, lijkt de overheid niet meer echt geïnteresseerd nu de subsidie voor de betrokken werkgroep waarin Novem participeert, is stopgezet.

Dit laatste zegt H. Deinum, die de Nationale Toekomstprijs 2000 in de wacht sleepte met het principe van het energiebesparende waterzijdig inregelen van een cv­installatie. Dit is het afstellen van de maximale doorstroomopeningen van radiatorkranen. Volgens de uitvinder en promotor van het systeem is met de methode tot vijftig procent te besparen op de stookkosten in schoolgebouwen en dertig procent in woningen. En dat het werkt, blijkt in Groningen waar inmiddels veertien scholen zijn ‘ingeregeld’ wat een besparing opleverde van 48.000 kubieke meter aardgas en een reductie van 87 ton CO2­uitstoot, aldus de Milieufederatie Groningen.

Verspillen

Deinum: “Ik schaam me als technicus plaatsvervangend dat onze installaties zo slecht zijn. Als gevolg hiervan verspillen we alleen in Nederland al zo’n acht tot tien miljard kubieke meter aardgas.” Toch lijkt het waterzijdig inregelen niet aan te slaan. Volgens Deinum is daar een aantal redenen voor aan te dragen. Ten eerste verdienen Shell, Esso, Economische Zaken en de Gasunie veel aan de verspilling. Ten tweede wijst Deinum de marktwerking aan als tegenwerkende factor. “Bij de prijsvaststelling van een installatie krijgt doorgaans de laagst offrerende partij de opdracht. De installateur beknibbelt op ketel, leidingen en montage en de klant blijft met een slecht afgestelde cv­installatie achter.” Ten derde bekommeren de meeste mensen zich niet om hun energierekening. Het vaste bedrag wordt per maand afgeschreven en een verhoging per jaar wordt praktisch ongezien geaccepteerd.

Ook de installatiebranche krijgt van Deinum de zwartepiet toegespeeld: “Het is toch eigenlijk onbestaanbaar dat we in ons hoogstaande technologische land accepteren dat onze installaties niet optimaal functioneren. De Gasunie heeft voor ons de HR­ketel ontworpen zonder dat de installatiebranche het systeem heeft aangepast.” Het vreemde is bovendien dat waterzijdig inregelen volgens Deinum een eenvoudige zaak is. “Waar het om gaat is dat iedere radiator een temperatuurverschil geeft van ongeveer twintig graden tussen inlaat en uitlaat. Bevindt een radiator zich dicht bij de ketel, dan moet de installateur deze radiator wat meer ‘afknijpen’ of de cv­pompcapaciteit verlagen.”

Grootschalig

Desondanks lukt het Deinum niet de overheid of de installatiebranche te bewegen om het systeem grootschalig toe te passen. Zoals in Cobouw van 13 januari te lezen was, heeft minister Kamp Novem opdracht gegeven met activiteiten te komen om de kennis hierover in de installatiebranche te verhogen. Maar volgens Deinum is juist de subsidiekraan voor dit jaar dichtgedraaid. “De werkgroep waarin onder meer Novem, Isso, VNI en de vereniging Eigen Huis zitten, is voor onbepaalde tijd opgeheven nu de subsidie is geschrapt.” Hij wijdt dat aan een onderzoek dat door Cauberg­Huygen raadgevende ingenieurs zou zijn uitgevoerd, waaruit blijkt dat ingeregelde systemen soms meer energie verbruiken. Het ministerie van VROM reageerde zijns insziens te resoluut en staakte de initiatieven. “Ik heb geen inzage in de opdracht en werkwijze en kan daarom niet beoordelen of de resultaten kloppen. Bovendien vind ik het jammer dat ze mij, als uitvinder en meest ervaren op dit gebied, niet bij de proef betrokken hebben.”

De ontwikkeling van cursusmateriaal gaat nog wel door en lopende studies worden afgerond.

Reageer op dit artikel