nieuws

Ruwe zonnecel levert meer energie

bouwbreed

petten ­ Het Eneregieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten heeft een industrieel procédé ontwikkeld om het silicium oppervlak van een zonnecel ruw te maken. Door de verminderde reflectie neemt het rendement van de zonnecel met meer dan een procent toe.

De opbrengst van een zonnecel heeft te lijden onder het glimmende kristallijne silicium dat het zonlicht weerkaatst. Het nieuw ontwikkelde procédé werkt op basis van de zogenaamde zuuretsmethode. Hierbij wordt silicium behandeld met zuren die het bovenste laagje van het oppervlak van een zonnecel verwijderen. Door het etsen vermindert de weerkaatsing van het zonlicht en stijgt het rendement.

Tijdens een pilot bleek het rendement te zijn toegenomen van 14,2 tot 15,3 procent. De toename wordt toegeschreven aan de resultaten van het nieuwe procédé. De extra kosten van het etsen vallen weg tegen de hogere opbrengst. De methode is een aanvulling op de bestaande manier om reflectie te verminderen.

Reageer op dit artikel