nieuws

Rechtscollege keurt bestemmingsplan goed

bouwbreed Premium

utrecht ­ Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben volgens de Raad van State terecht goedkeuring verleend aan de wijziging van bestemmingsplan Lindeboom. Vereniging Geen Uitbreiding Stort had bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring.

Volgens het rechtscollege wordt er ruim voldaan aan de droogleggingseis; de onderafdichting is voldoende bestand tegen de uitbreiding van de stortplaats. Een aantasting van het woon­ en leefklimaat is niet te verwachten, oordeelt de Raad.

Reageer op dit artikel