nieuws

Randweg Den Haag nog steeds niet rond

bouwbreed Premium

den haag ­ De Raad van State moet beoordelen of de derde poging van de voormalige gemeente Voorburg ­ om de aanleg van een gedeelte van de Noordelijke Randweg Haagse Regio en de bouw van 700 woningen te regelen ­ geslaagd is. Het gaat hier om het bestemmingsplan ‘Slijtwende’.

Door eerdere kritiek van de provincie Zuid­Holland en de Raad van State loopt het bestemmingsplan grotendeels achter de feiten aan. De bouwwerkzaamheden zijn reeds ver gevorderd.

De wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, staan echter nog niet vast. Een inwoner van Voorburg verzet zich daar namelijk tegen. Hij is het oneens met de bij zijn woning geplande woningbouw en acht de afwatering in het gebied onvoldoende. De uitspraak volgt over enkele maanden.

Reageer op dit artikel