nieuws

Railconsult deelt lusten en lasten

bouwbreed

utrecht ­ Een bonus krijgen als je geld bespaart op de bouwmethode en een boete incasseren als je producten te laat aanlevert. Het ingenieursbureau Holland Railconsult heeft een nieuw type contract geïntroduceerd om de lusten en lasten bij complexe railinfraprojecten eerlijker te verdelen.

Met het bonus­maluscontract hoopt HR dat de opdrachtgever een voldaner gevoel overhoudt dan bij de vaste­som­ of regiecontracten vaak het geval is. De engineering van complexe railinfraprojecten vergt vaak meerwerk, waarvoor de opdrachtgever extra in de buidel moet tasten. Doordat HR bij bonus­maluscontracten de helft van de meerkosten voor zijn rekening wil nemen, verwacht het bureau de last bij de opdrachtgever aanmerkelijk te verlichten.

Bij de spoorverdubbeling tussen Woerden en Harmelen zijn HR en zijn opdrachtgever voor de eerste keer een bonus­maluscontract overeengekomen. Er was niet voldoende budget om het engineeringswerk uit te voeren. Toen werd afgesproken dat als het project meer zou kosten HR de helft voor zijn rekening zou nemen. Aan de andere kant: als HR op het project zou besparen, krijgt het bureau een bonus voor de helft van het bespaarde bedrag “Reden voor ons om dit contract aan te bieden is de tevredenheid van onze opdrachtgever te vergroten. Bij een vaste­somcontract komen beide partijen overeen het werk voor een bepaald bedrag uit te voeren”, zegt adjunct­directeur J. Buisman van de divisie Grote Projecten van Holland Railconsult. “Ons werk bij grote projecten wordt echter steeds arbeidsintensiever. We werken niet één, maar meerdere varianten uit van hoe een project kan worden uitgevoerd.”

Kostenbewust

Buisman noemt een ander voorbeeld: het verleggen van kabels en leidingen. “Een tijdrovende klus. De eigenaar is wettelijk verplicht het werk uit te voeren, maar die staat echt niet te trappelen. Met moeizame onderhandelingen tot gevolg. De opdrachtgever raakt dan verdrietig als hij zich met een overschrijding van zijn budget geconfronteerd ziet, terwijl wij blij zijn dat we het project uiteindelijk tot een goed eind brengen. Een verdrietige opdrachtgever en een tevreden opdrachtnemer: voor mijn gevoel past dat niet als beide partijen met hetzelfde project bezig zijn.”

Volgens Buisman is het bonus­maluscontract een betrekkelijk nieuwe overeenkomst in de bouw. Het uitgangspunt is om samen de lusten en lasten van een project te dragen. HR wordt dus uitgedaagd om zeer kostenbewust te ontwerpen. Voor advieswerk omtrent de aansluitingen van de HSL­Zuid op het bestaande spoorwegnetwerk kreeg het bureau een bonus voor elke bouwsombesparing die werd bereikt. Daar stond tegenover dat het bureau een ‘boete’ moest betalen als gevraagde adviezen te laat bij de opdrachtgever binnenkwamen.

Hoge drempel

“De opdrachtgever en de aannemer verlangen van ons dat we zoveel mogelijk op de bouwsom kunnen besparen”, zegt Buisman. “Als wij daarvan overtuigd zijn, durven we een bonus­maluscontract aan te gaan. Bij kleine projecten waar de marges relatief klein zijn heeft het niet zo’n zin om een dergelijk contract te sluiten. Kijk, als ik er zeker van ben dat we voor het budget van de opdrachtgever een werk kunnen maken, ga ik ook voor een vaste somcontract.” Overigens is een bonus­maluscontract niet voor iedereen het ei van Columbus. Buisman licht toe: “Ik kan me voorstellen dat de drempel best hoog is voor minder kapitaalkrachtige bedrijven. Je moet bereid zijn een fors risico te dragen. Als de opdrachtgever of opdrachtnemer twijfelen, kun je het beter niet doen.”

HR heeft er tot dusver positieve ervaringen mee opgedaan. Zover Buisman weet is Holland Railconsult de enige in Nederland die het bonus­maluscontract heeft toegepast. Intussen, zo weet hij, willen meerdere bedrijven volgens deze methode werken. “Wij merken dat de kosten van grote railinfraprojecten beter beheerst kunnen worden. Bij het project Woerden­Harmelen zijn er gedurende het project geen gesprekken meer gevoerd over de financiën. Er is een gespreksronde over het contract geweest en daarna niet meer. De bouwvergaderingen gingen puur over de inhoudelijke kwaliteit. De beleving van het project op zich werd intensiever. En dat heeft ons en ProRail zeer positief verrast.”

Reageer op dit artikel