nieuws

Primeur van waterschappen met integraal waterbeheer

bouwbreed

almelo ­ Drie Overijsselse waterschappen gaan deelnemen in het eerste Europese project op het gebied van integraal waterbeheer tegen overstromingen dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

De waterschappen zijn Regge en Dinkel uit Almelo, Groot Salland uit Zwolle en Velt en Vecht uit Coevorden. Zij werken hierin samen met de Somerset County Council uit Engeland en Wasserverband Eifel und Rur uit Duitsland. Dit project, Joint Approach for Managing Flooding (JAF) geheten, omvat voor Regge en Dinkel een nieuwe water­ en natuurverbinding ten zuiden van Almelo, voor Groot Salland de aanleg van ondiepe watergangen en voor Velt en Vecht de aankoppeling van een oude meander van de Vecht.

Alle projecten hebben tot doel overstromingen terug te dringen door het uitvoeren van natuurlijke maatregelen, zoals het vasthouden van overtollig water in stroomgebieden.

Met de Engelse en Duitse organisaties wordt samengewerkt op het gebied van het organiseren van internationale symposia, workshops, evenementen en kennisuitwisseling. Ook een tijdelijke uitwisseling van medewerkers is mogelijk.

Zo kunnen Nederlandse medewerkers van waterschappen leren van de ervaringen die de Duitsers hebben opgedaan met weer in oude glorie herstellen van de rivier de Rur, door onder meer stuwen te verwijderen en oevers natuurlijker te maken.

Start

JAF is afgelopen week officieel van start gegaan door de ondertekening van de subsidieovereenkomst door voorzitter P.A.E. Erkelens van Regge en Dinkel. Dit waterschap is eindverantwoordelijk. De samenwerking tussen de organisaties duurt tot 2006. De Europese Commissie heeft zeven miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels