nieuws

Praktijkgids NEN hapklare brok voor installateurs

bouwbreed

delft ­ Het lezen en duiden van NEN­normen is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost en daardoor niet makkelijk. Met de publicatie van de praktijkgids ‘Werken met laagspanningsinstallaties, NEN 3140 verklaard’ maakt NEN de internationale norm NEN­EN 50110 en de nationale norm toegankelijk voor iedereen die werkt met elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen.

De gids behandelt in verschillende hoofdstukken de termen en definities van de normen, de uitgangspunten, standaard bedrijfsvoeringsprocedures, werkprocedures en onderhoudsprocedures.

De belangrijkste teksten uit de normen staan in de gids opgenomen, waardoor voor de dagelijkse praktijk de gids in redelijke mate voldoet. De normteksten staan in een kader. Hierbij zijn de originele nummering van de norm en de bronnen NEN en EN vermeld.

Waar nodig is bij de normtekst ook een toelichting gegeven die ter onderscheid cursief in een apart kader is afgedrukt. Zo staat bijvoorbeeld onder 6.2.3.101 (NEN) in een kader vermeld dat voor het vaststellen van de spanningsloze toestand uitsluitend dubbelpolige spanningswijzers mogen worden gebruikt.

Buiten het kader meldt de gids dat een dubbelpolige spanningswijzer doorgaans een duspol heet en dat het gebruik van testlampen niet is toegestaan. In een tweede kader staat vervolgens de cursieve toelichting waarin wordt ingegaan op uitzonderingsgevallen.

Met de praktijkgids krijgt de installateur een instrument in handen waarmee het beheer van elektrische installaties en arbeidsmiddelen op verantwoorde wijze uit te voeren zonder grote administratieve rompslomp. De gids kost 49 euro exclusief btw, inclusief verzendkosten.

Voor nadere informatie: NEN klantenservice, telefoon (015) 2690391

Reageer op dit artikel