nieuws

Ontwerpen en bouwen binnen kaders Interpolis

bouwbreed

tilburg ­ “Zeg nooit nooit”, lacht Hylko van der Woude van Bonnema architecten. Samen met de bouwcombinatie BBF/Heijmans Bouw is het architectenbureau al ruim tien jaar betrokken bij de bouw van het hoofdkantoor van Interpolis in Tilburg. Op 16 mei wordt de nieuwe vleugel officieel geopend. De bouw is dan voltooid, maar de relatie tussen de beide aannemers is blijvend geworden. Na zeven jaar samenwerken aan het Interpolis­gebouw ging het Friese BBF verder als onderdeel van het Brabantse Heijmans.

Flexibel werken zonder vaste werkplek is een belangrijk onderdeel van de filosofie van Interpolis. Maar ook als het gaat om flexibel bouwen mag de verzekeraar zich na tien jaar een kenner noemen. Alleen al de locatie, het ontwerp en de omvang zijn verschillende keren aangepast. Van de opvallende toren van 96 meter was in de beginfase geen sprake. En uiteindelijk is maar een gedeelte van het terrein van zo’n 3 hectare bebouwd. Van de rest heeft Interpolis een stadspark gemaakt.

Het gebouw met een oppervlakte van 65.00 vierkante meter is uiteindelijk in twee fases gebouwd. De twee delen gaan naadloos in elkaar over. De tweede fase heeft als opvallendste deel een tafel van beton op dunne poten met zeven verdiepingen die daar bovenop staan. Met de opening van de nieuwbouw lijkt er dan een einde gekomen aan ruim tien jaar bouwen. Al weet je dat bij Interpolis maar nooit. In ieder geval blijven er voorlopig nog wel wat kleinere klussen. Zo moet de inrichting van een deel van de nieuwbouw nog verder vorm krijgen. Ook wil Interpolis graag nog meer parkeergelegenheid in de buurt. Bij de start van de bouw was het traditionele kantoor nog het uitgangpunt met lange rechte gangen en aan weerszijden kamers. “Toen het casco glas­ en waterdicht was kwam de hoofddirectie met het concept van flexibel werken”, vertelt Henk Moesker, directeur van BBF Bouwbedrijf Friesland.

De gangen en kamertjes moesten plaatsmaken voor grote open ruimtes en een aantal afgesloten, glazen cockpits voor klussen die enige afzondering vergen. Dat had behoorlijk wat consequenties voor het team van ontwerpers en bouwers. Er moest veel meer technische infrastructuur komen en het klimaatplafond moest aangepast worden.

Dankzij de goede afstemming tussen ontwerpers, aannemers en het eigen projectbureau van Interpolis kon de bouw gewoon ongehinderd doorgaan ondanks al die veranderingen. Er kwam een nieuw budget, dat snel bestekklaar gemaakt moest worden. “In een traditioneel bestek zou de bouw anderhalf jaar hebben stilgestaan”, meent Moesker. Zo is de aannemer tussentijds nog vele malen aan het rekenen en bijstellen geweest vanwege veranderende inzichten en nieuwe eisen. “Die ingewikkelde klussen zijn juist het mooist”, oordeelt Moesker. Nu de bouw bijna voltooid is, kijkt hij tevreden terug op de prestaties van zijn team. “Wat ons betreft was het een huzarenstukje. Mensen de maximale vrijheid geven om te ontwerpen, maar binnen de kaders van Interpolis.” Hoewel meer bedrijven hun kantoorpanden inmiddels aangepast hebben aan flexibel werken, loopt Interpolis wat Van der Woude betreft nog steeds ver voorop. “Ik durf wel te stellen dat het overal in het land gebeurt, maar nergens op deze schaal. De mens staat centraal, dat komt overal terug.”

Ook bij het uitwerken van de tweede fase bleef flexibel ontwerpen en bouwen het devies. “Veel is tussentijds nog ontwikkeld. Alles gebeurt in lopende processen, zoals de trappen waarmee je het hele gebouw kunt doormeanderen”, aldus Van der Woude. Voordat het kantoorgedeelte gebouwd werd, gingen de bouwers eerst een jaar de grond in voor de aanleg van een parkeergarage van twee bouwlagen. Dat was op zich al een bijzondere klus, vindt bedrijfsleider Jos den Oudsten van BBF/Heijmans. “Met een persleiding door de hele stad hebben we het zand afgevoerd.”

Een van de grootste knelpunten was het aanvankelijk geplande restaurant voor 1.500 mensen in een grotendeels inpandige ruimte. Van der Woude: “Daar zaten we mee. Het bleek moeilijk om dat aardig vorm te geven. Het werd al gauw grootschalig en onpersoonlijk.”

Ook hier bleek een geheel andere oplossing de beste. Het restaurant werd geschrapt. In plaats daarvan is er op de eerste verdieping een soort stad verrezen, met aparte wijken en kwartieren, ontworpen door een aantal kunstenaars, die elk een geheel eigen sfeer hebben. Zo is er bijvoorbeeld een spoorhuis, een boshuis en een steenhuis. Het verschil met de ‘gewone’ kantoorruimtes is dat je in de stadswijken niet alleen kunt werken, maar ook eten, ontspannen en overleggen. Het lijkt behoorlijk prijzig, maar de investering verdient zich snel terug. Met een traditioneel kantoorgebouw had Interpolis meer ruimte nodig gehad. Aan de rand van Tilburg verrijzen twee nieuwe Interpolis­torens voor elk 400 werknemers, die gebouwd worden door BBF en Remmers. Dankzij de nieuwe invulling van het voormalige restaurant in het hoofdgebouw zijn er maar twee in plaats van drie nodig, zoals aanvankelijk gepland.

Voor het hele bouwteam was het concept van de stadswijken wel even wennen. “Voor ons betekende het heel anders bouwen, met behoud van klimaat en brandveiligheid”, zegt Den Oudsten. Van der Woude: “We vonden dit eerst wel heel extreem. Neem nou het steenhuis met donkere vloeren en een donker plafond.” Bij het ontwerpen van een gebouw heeft Van der Woude ook altijd een beeld hoe het er van binnen uit zal zien. “Wat hier bij Interpolis gebeurt kan het gebouw best aan. Het tast de essentie van de voortkabbelende golf in het open middengebied niet aan. Daar moet je niet aankomen.”

‘We vonden dit eerst wel heel extreem’ Het hoofdkantoor van Interpolis in Tilburg.

Reageer op dit artikel