nieuws

Onduidelijkheid bij sloop Drachtster wijk

bouwbreed Premium

DRACHTEN ­ Het is nog niet duidelijk hoeveel woningen er in de wijk Noordoost in Drachten tot 2010 worden gesloopt. De wijk wordt de komende jaren grondig op de schop genomen door de gemeente Smallingerland, woningbouwvereniging Smallingerland en woonbedrijf Talma. De tweeduizend woningen zijn veelal verouderd en niet meer van deze tijd en aanpassing van de structuur is noodzakelijk.

Bij het opstellen van het wijkontwikkelingsplan spraken de partijen over gefaseerde sloop van in totaal zeshonderd woningen. Nu het uitvoeringsplan voor de komende drie jaar bijna klaar is, blijken er slechts driehonderd huizen te verdwijnen. “We bekijken de sloopopgave per fase”, verklaart projectleider W. ten Have van de gemeente. Ieder fase beslaat drie jaar. De herstructurering duurt negen jaar.

De aanpak van het woningbestand is de verantwoording van de wooncorporaties. De gemeente richt zich op de stedenbouwkundige herindeling van de wijk. “Verbinding van de bestaande parken, verbetering van de parkeergelegenheid en een goede ontsluiting van het gebied”, somt Ten Have op. Er worden miljoenen gestopt in het opknappen van de wijk. Het totale woningaanbod neemt bij gereedkoming mogelijk toe tot 2100 huizen.

Reageer op dit artikel