nieuws

Onderzoek naar afbrokkelend pleisterwerk

bouwbreed Premium

zeist ­ In gerestaureerde historische gebouwen wil nieuw aangebracht pleisterwerk nogal eens snel ­ binnen vijf jaar ­ weer afbrokkelen. Dit afbrokkelen wordt veroorzaakt door zouten die achter en in de pleister uitkristalliseren.

Het probleem is niet geheel te voorkomen, maar wel beheersbaar te maken, meldt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in zijn laatste Nieuwsbrief. Momenteel loopt er een Europees onderzoek, Compass, om te komen tot richtlijnen voor een juiste toepassing van pleisters.

Eerder hebben wetenschappelijke instellingen en bedrijven ook al onderzoek uitgevoerd naar de pleisterproblematiek. Zo is ontdekt dat het ene bindmiddel beter bestand is tegen schadelijke zouten dan het andere. Ook bleken de poriestructuur van de mortel en de mate waarin vocht en zouten zich door het materiaal kunnen bewegen, een grote invloed te hebben. Daarom hebben fabrikanten al speciale pleistersystemen ontwikkeld die beter bestand zijn tegen schade door een hoge vocht­ en zoutbelasting.

Maar nog steeds is niet precies duidelijk wat de optimale samenstelling is in een gegeven situatie. Daarom wordt nu meer onderzoek gedaan, onder meer naar de relatie tussen poriegrootteverdeling van pleistersystemen en zoutschade en de relatie tussen de zoutconcentratie en het zouttype en de levensduur van pleistersystemen.

Andere onderwerpen zijn de invloed van het hygrisch gedrag van de ondergrond op het hygrisch gedrag van het pleistersysteem, de invloed van afwerklagen op het functioneren van pleistersystemen en de verenigbaarheid van oude bestaande pleisterlagen met nieuwe lagen.

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen en gebruikers uit Nederland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Er worden ook praktijkprojecten bestudeerd. In Nederland zijn dat de Barbarakerk in Culemborg, de Broerekerk in Zwolle en de St. Nicolaaskerk in Brouwershaven. Op www.compass­salt.org staan alle bijzonderheden.

Reageer op dit artikel