nieuws

Onderzoek bodem sluizen IJmuiden

bouwbreed Premium

ijmuiden ­ Rijkswaterstaat voert een milieukundig bodemonderzoek uit op het zeesluizencomplex in IJmuiden. Een groot deel van het complex tot aan het pontplein wordt onder de loep genomen.

Uit historisch onderzoek blijkt dat mogelijk verontreinigde grond onder de bestratingen is hergebruikt. In de jaren vijftig stond aan de noordkant van het sluizencomplex een fabriek die beproefde hoe kalium uit zeewater kon worden gewonnen. Tijdens het proces is een giftige stof gebruikt en in het milieu terechtgekomen. In 1957 is de fabriek gesloten en afgebroken. De grond is voor een groot deel opgeruimd. Vermoedelijk is het overige vervuilde deel onder de bestratingen terechtgekomen. Bij de uitbreiding van het gemaal is deze verontreinigde grond aangetroffen in een talud. De verontreiniging wordt dit jaar gesaneerd. De resultaten van het onderzoek zijn eind april bekend.

Reageer op dit artikel