nieuws

Minister Kamp wil harde aanpak voor sjoemelende bouwer

bouwbreed

rotterdam ­ Minister Kamp van VROM is warm voorstander van het aanpakken van sjoemelende bouwers door overheidsopdrachtgevers. Hij zal dat in ieder geval doorgeven aan zijn opvolger. Dit zei de bewindsman op het jaarlijkse bouwcongres van het AVBB.

“Iedere bouwer die een opdrachtgever heeft benadeeld, moet worden aangepakt”, zei Kamp tegen zijn gehoor van vooral aannemers. Dat zal dus leiden tot enorme verdiensten voor advocaten, was de conclusie van de aanwezigen in de pauze. Nu de parlementaire enquêtecommissie heeft besloten de schaduwboekhouding openbaar te maken, zullen waarschijnlijk alle daarin genoemde opdrachtgevers nauwgezet uitzoeken voor welk bedrag zij zijn benadeeld. Het aantal rechtszaken zal naar verwachting groot zijn.

De bewindsman deed zijn uitspraak naar aanleiding van een discussie die werd aangezwengeld door de voormalige directeur­generaal wonen van het ministerie L. Kokhuis. “Hoe lang accepteren bouwers het nog nagewezen te worden als criminele zakkenvullers”, vroeg Kokhuis zich retorisch af. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de bouw de parlementaire enquête beschouwt als een onweersbui die weer overdrijft.

Fatsoen

In zijn visie is het absoluut noodzakelijk dat de bouw laat zien dat integriteit een zaak is die daadwerkelijk wordt opgepakt door de bouw. Trefwoorden zijn wat hem betreft fatsoen, respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid. “Dat vergt dus een omslag in denken en doen. Maar het wordt tijd voor het uitmesten van het nest, waarbij voortvarend aan de slag moet worden gegaan”, zei Kokhuis.

Hij kon zich wat dat betreft voor een belangrijk deel vinden in de gedragscode zoals het AVBB die voorstaat, want zelfreiniging van de sector is belangrijk om het vertrouwen in de bouw te herstellen.

De meediscussiërende aannemers konden zich goed vinden in de visie van Kokhuis. “Wij moeten veranderen. Maar kunnen dat niet alleen”, zei directeur Van de Pol van Midden­Betuwe in Opheusden. Als ondervraagde door de enquêtecommissie was hij een van de eerste aannemers die open sprak over de wijze waarop de aanbestedingen in Nederland in de praktijk werkten. Ook toen al was hij van mening dat de overheid een belangrijke rol moet spelen in de reiniging van de sector. “Wij missen nu tweezijdigheid en een visie op de toekomst”, aldus Van de Pol. Daarmee doelde hij erop dat slechts prijs als gunningscriterium niet getuigt van visie.

Lada’s

Zijn collega D. Stuit was het daarmee volledig eens. “Dat gebeurt in geen enkele sector. Als het wel zo was, zouden er op het parkeerterrein alleen maar Lada’s en Suzuki Alto’s staan.” Een blik op het parkeerterrein leerde dat dit absoluut niet het geval was.

Stuit toonde zich er voorstander van dat zwarte en witte lijsten van aannemers ook als een soort keurmerk gaan fungeren. Maar hij zag wel een probleem. “In mijn sector is ongeveer eenderde van de bedrijven georganiseerd. We moeten dus uitkijken dat een witte lijst door de NMa niet wordt beschouwd als een kartel. Dan zijn we weer terug bij af.”

Reageer op dit artikel