nieuws

Meer klachten over Enci

bouwbreed

maastricht ­ De milieumeld­ en klachtentelefoon van de provincie Limburg (MKT) kreeg vorig jaar meer klachten binnen over de Maastrichtse cementfabriek Enci.

In totaal klaagden 222 mensen over overlast van stof, geur, geluid en trillingen. Het jaar daarvoor waren er 150 klagers. Vooral in november klaagden veel mensen over stank. Niet alleen het aantal klachten, ook het aantal klagers is toegenomen; van 79 in 2001 naar 104 in 2002. Het aantal geurklachten leidde ertoe dat Enci maatregelen nam om de geuroverlast te verminderen. Zo zijn temperatuur en debiet van afgassen verhoogd, en is een vernauwing op een van de schoorstenen geplaatst. Daardoor stromen de afgassen sneller en hoger de atmosfeer in en verspreiden zich beter. “Helaas hebben deze maatregelen niet geleid tot een afname van de geurklachten”, aldus het jaarverslag van MKT. Volgend jaar zal Enci nieuwe maatregelen nemen om de stankoverlast te verminderen. Verder heeft Enci inmiddels maatregelen getroffen om de geluidsoverlast verder te beperken.

Reageer op dit artikel