nieuws

Lusten en lasten DSM­grond voor ontwikkelaar

bouwbreed

maarssen ­ Mooie, in de omgeving passende, maar toch betaalbare huizen. Die wil Kondor Wessels Projecten bouwen op het voormalige DSM­terrein in Maarssen.

Goedkoop zullen ze niet worden, want de projectontwikkelaar heeft “tientallen miljoenen euro” betaald voor het nu nog sterk verontreinigde terrein aan weerszijden van de Vecht, stelde directeur B. Averesch. Met de aankoop van het in totaal 17 hectare grote terrein heeft Kondor Wessels Projecten vorig jaar “zowel de lusten als de lasten” op zich genomen, lichtte Averesch gisteren in het gemeentehuis van Maarssen toe. Met ‘lasten’ doelt hij op de grootscheepse bodemsanering die aan de woningbouw vooraf gaat.

Zowel Averesch als gedeputeerde P. Rombouts van de provincie Utrecht ondertekende een convenant waarin beide partijen afspraken hebben vastgelegd over de bodemsanering. Dit document dient als basis voor de daadwerkelijke sanering. Averesch ziet de aankoop van het terrein, waarin alles voor eigen risico van de ontwikkelaar komt, als “de manier waarop wij graag willen werken”. Als dochterbedrijf van Volker Wessels weet Kondor Wessels Projecten zich dan ook omringd door veel expertise, aldus Averesch. Volgens hem zijn er in Nederland “weinig bedrijven die dit kunnen doen, met voorfinanciering dus”.

‘Voorbeeldig’

Uitgebreid onderzoek door ingenieursbureau Aveco de Bondt, ook onderdeel van Volker Wessels, heeft uitgewezen dat herontwikkeling voor Kondor Wessels Projecten financieel haalbaar is. Gedeputeerde Rombouts noemt het “een voorbeeldig project, waarin een netelig probleem met geld uit de markt wordt opgelost”.

De herontwikkeling van het DSM­terrein past volgens Rombouts dan ook perfect in het door de overheid nagestreefde functiegericht saneren van vervuilde gronden. Dat houdt in dat niet louter vervuilde grond wordt afgegraven, maar dat al in het beginstadium wordt bepaald wat de toekomstige bestemming is, al dan niet met financiële steun van het bedrijfsleven.

Aanpak

Het saneren kan pas beginnen als, met een saneringsplan als basis, alle vergunningsprocedures succesvol zijn doorlopen. Ook moet nog worden bepaald op welke wijze de vervuiling wordt aangepakt. In het convenant heeft de ontwikkelaar zich in ieder geval verplicht ‘om zo snel mogelijk, doch uiterlijk 2004, te beginnen met de sanering’.

De ontwikkelaar wil ook een groter milieurendement halen door meer verontreiniging te verwijderen dan voor woningbouw wettelijk noodzakelijk is. Op die manier wil Kondor Wessels Projecten mogelijk nazorg en gebruiksbeperkingen tot een minimum beperken.

Reageer op dit artikel