nieuws

Innovatief koelapparaat werkt op restwarmte

bouwbreed Premium

den haag ­ Koelen met behulp van de restwarmte van bijvoorbeeld warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Dat kan met de ‘Sweat­koeler’ die ECN samen met twee partners ontwikkelt. Nu nog een partij die het innovatieve koelapparaat in productie wil nemen.

Sweat is een zogenaamd vaste stof/damp absorbtiesysteem. Net als bij andere koelsystemen gaat dat uit van het verdampen van een vloeistof waarvoor aan de omgeving warmte wordt onttrokken. Alleen wordt er geen compressor gebruikt voor het opwekken van het drukverschil; in plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van het absorptie van water in een vaste stof. Waterdamp dat in een zout is vastgelegd, wordt met behulp van warmte vrijgemaakt en stroomt naar een andere ruimte waar het door de lagere temperatuur weer condenseert. Wanneer het water weer verdampt en in het zout absorbeert, zorgt het voor de gewenste koeling. Deze aanpak levert volgens L. Hamilton van Sweat BV een batch­gewijs werkend koelsysteem op. Net als een accu moet een Sweat­koeler in cycli geladen en ontladen worden. Dat laden zou ’s nachts kunnen gebeuren met behulp van de goedkope restwarmte van warmtekrachtkoppelingsinstallaties. In de loop van de dag, zou de installatie de gewenste koeling kunnen leveren. Precies wanneer kantoorgebouwen daar het meeste behoefte aan hebben. Het zout Na2S, waarvoor ECN, Nuon en ingenieursbureau RTB Beijer hebben gekozen, heeft volgens Hamilton een enorme warmteopslagcapaciteit, terwijl er geen hoge temperaturen nodig zijn om het proces in werking te zetten. Een temperatuur van 85 graden Celsius is voldoende. Dat is laag voor een warmtegedreven koelsysteem. Voordeel daarvan is dat een betrekkelijk compact koelsysteem ontwikkeld kan worden dat ook in verhoudingsgewijs kleine koelvragen kan voorzien. Bestaande lithiumbromide machines leveren 50 kiloWatt koeling of meer. Maar een Sweat­module kan een paar kiloWatt leveren. Is er een grotere koelbehoefte nodig, dan worden eenvoudigweg meerdere modules aan elkaar gekoppeld. Zo kan elke gewenste installatie worden samengesteld. Mede dankzij een subsidie van het programma Energiebesparing door Innovatie van Senter, heeft Sweat eind april een werkend prototype gereed. Om de ongestoorde werking over langere tijd te garanderen is vooral veel onderzoek gedaan naar corrosieverschijnselen. Het zout Na2S dat om de warmtewisselaars zit, is volgens Hamilton nogal een agressief goedje waartegen zelfs roestvaststaal niet bestand is. Bovendien is roestvaststaal weer niet zo’n goede geleider, en dus niet zo geschikt voor deze warmtewisselaar. De kwetsbare plekken, zoals koperen buizen endelen van het roestvaststaal, worden dus beschermd met een speciale coating.

Massaproductie

Hamilton is voor Sweat met tal van geinteresseerde bedrijven in gesprek, maar die willen zich er wel eerst van vergewissen dat het systeem inderdaad niet teveel onderhoud vergt, voordat ze besluiten over te gaan tot massaproductie in licentie. Het prototype dat binnenkort gereed is moet ze over de streep trekken. ‘Het zout Na2S heeft een enorme warmteopslagcapaciteit’

Reageer op dit artikel