nieuws

Hoogleraar: Onrendabele top voor rekening corporaties

bouwbreed Premium

nijmegen ­ Corporaties moeten zelf het verlies op sociale huurwoningen betalen. Dat vindt professor G. de Kam. Met de investering kan volgens de hoogleraar de vastgelopen woningmarkt worden vlotgetrokken.

Kam opperde het idee vrijdag in zijn oratie bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel maatschappelijk ondernemen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Corporaties en gemeenten moeten meer goedkope huur­ en koopwoningen bouwen. Hiervoor moeten bestaande plannen worden aangepast of zou woningproductie in de tijd naar voren kunnen worden gehaald. Een kritische blik op de grondprijs die gemeenten vragen, is volgens Kam ook noodzakelijk. Tegelijkertijd zouden lokale bestuurders de corporaties te hulp moeten schieten met onteigeningsprocedures wanneer grondeigenaren dwars liggen.

Een andere oplossing is volgens Kam het verhuren van woningen die eigenlijk voor de koopmarkt zijn gebouwd. Daarbij zou een corporatie met behulp van de gemeente projecten over kunnen nemen van ontwikkelaars. Om de prijs van koopwoningen te verlagen, zouden corporaties volgens Kam ook grond in erfpacht kunnen doen. De voorgestelde oplossingen kosten corporaties veel geld, maar De Kam vindt dat een maatschappelijke onderneming daar geen probleem van kan maken. Volgens de medewerker van Aedes, de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties, zijn de kosten te dekken wanneer corporaties zelf betalen voor het verlies dat op sociale huursector wordt geleden. Per woning komt deze onrendabele top neer op een bedrag van tussen de 40 en 60 duizend euro. Bij de bouw en verkoop van koopwoningen moeten corporaties minimaal quitte spelen. Naast een financiële bijdrage van de corporaties moet de overheid meer ruimte bieden om grond te kopen. Corporaties zijn verplicht om aangekochte grond binnen 5 jaar te bebouwen. Volgens De Kam is dat in verband met de lange aanlooptijden van nieuwe projecten niet handig. De termijn zou daarom verlengd moet worden tot een periode van 10 jaar. Als corporaties grond langer in bezit kunnen houden, wordt het mogelijk om een grondbank voor sociale huurders te organiseren. In België is met een dergelijke aanpak al ervaring opgedaan. Daarbij zou ook naar bestemmingsplannen van lokale overheden gekeken moeten worden. Omdat hierin alleen ruimtelijke eisen worden opgenomen is het moeilijk om een goede regie te voeren bij de bouw van nieuwe woningen.

Reageer op dit artikel