nieuws

Hilversum wil geld voor geluidsschermen

bouwbreed

Hilversum wil geld voor geluidsschermen

hilversum ­ Hilversum heeft aan de minister van VROM geld gevraagd om de geluidsoverlast van de door de stad denderende treinen te kunnen terugdringen. Een startsubsidie van 883.000 euro moet voorzien in een voorbereidingskrediet van 15 procent van het totale subsidiebedrag dat nodig is voor de aanleg van geluidsschermen langs de Hilversumse spoorlijnen. Om de kredietaanvraag te onderbouwen dient de gemeente een geactualiseerd akoestisch onderzoek in, waarin rekening wordt gehouden met toename van het treinverkeer tot 2015. Ook is er een saneringsvoorstel opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om in het peiljaar 2015 aan de wettelijke geluidsnormen te voldoen. Het saneringsprogramma draagt twee mogelijke oplossingen aan: een volledige sanering door plaatsing van geluidsschermen, of een gecombineerde aanpak van lagere schermen met gevelisolatie voor de hogere bouwlagen van de rond de spoorlijn liggende woningen. De subsidie stelt Hilversum ook in staat het akoestische onderzoek te verfijnen opdat zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd bij het indienen van het definitieve saneringsprogramma.

Reageer op dit artikel