nieuws

GWW­aannemers schuldig aan illegaal vervoer

bouwbreed Premium

zoetermeer ­ Aannemers in de grond­, water­, en wegenbouw maken zich schuldig aan illegaal vervoer van zand en andere bouwmaterialen. Die beschuldiging uit brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland in een brief aan provincies, gemeenten en bestekschrijvers.

Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) wordt “in sterk toenemende mate” beroepsgoederenvervoer verricht door “bedrijven die niet beschikken over de benodigde vergunningen”. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie, zegt de brancheorganisatie. TLN heeft het aantal meldingen van illegaal vervoer de afgelopen jaren zien stijgen.

De Wet goederenvervoer over de weg schrijft voor dat ‘bij vervoer voor derden op de openbare weg’ de transporteur over een beroepsgoederenvervoervergunning moet beschikken. “Dat geldt voor de aannemer zelf, maar ook voor de door de aannemer ingehuurde vervoerder”, zegt secretaris P. van der Linde van de divisie Kipautovervoer van TLN. “Aannemers bezitten vaak een inschrijving Eigen Vervoer, maar daarmee mag geen vervoer voor derden worden verricht. Dus ook geen partij zand voor een gemeente. In de praktijk gebeurt dat wel. Op grote schaal!”

TLN bespeurt ook dat aannemers bij het vervoer van bouwmaterialen gebruik maken van voertuigen zonder kenteken, zoals landbouwtractoren. Dergelijke materieel rijdt op goedkopere rode diesel, heeft geen apk­verplichting en is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Van de Linde: “Daardoor is het voor beroepsvervoerders vrijwel onmogelijk om te concurreren.”

Brief

Gemeenten en provincies, maar ook bestekschrijvers hebben van TLN een brief ontvangen waarin ze worden gewezen op de regels. “Uit een steekproef die we onder 25 gemeenten hebben gehouden bleek dat het merendeel niet op de hoogte was van de wet”, zegt Van der Linde. “Toen zij hun huisaannemers gingen checken bleken die op grote schaal op illegale wijze zand en andere materialen te vervoeren. Dus zonder de juiste vergunning.”

De brief moet ertoe leiden dat opdrachtgevers aannemers gaan verplichten het vervoer van onder meer zand op een juiste wijze te verrichten. “In de bestekken moet worden bepaald dat vervoer voor derden over de openbare weg uitsluitend met de vergunning beroepsgoederenvervoer mag worden uitgevoerd. Wij vinden concurrentie niet erg, maar het moet natuurlijk wel eerlijk gebeuren.”

Transport en Logistiek Nederland denkt er nog over om de problematiek ook bij de aannemerij aan te kaarten.

Reageer op dit artikel