nieuws

Gemeente blaast uitbreiding universiteit in Hortustuin af

bouwbreed

groningen ­ De voorgenomen nieuwbouw van een drie etages tellend complex van 1300 vierkante meter in de monumentale Groningse Hortustuin, is door het college van B en W Groningen definitief afgeblazen.

Het bouwplan van de Rijksuniversiteit (RuG) blijkt niet te passen in het bestaande bestemmingsplan. Met het universiteitsbestuur worden de alternatieven besproken. Dat kan een andere bouwlocatie betekenen, maar ook een kleiner bouwplan op de huidige plek.

De omstreden nieuwbouw is bedoeld voor de faculteit voor psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen, die al jaren met een nijpend ruimtegebrek kampt. Architectenstudio Skets ontwierp een bouwblok in de Hortustuin. De nieuwbouw had vorige maand al moeten beginnen.

De bewonersorganisaties in de Hortusbuurt meent dat bouwcomplex niet past in de historische Hortustuin. Omwonenden maakten, op grond van eerder gemaakte afspraken met de RuG, onmiddellijk bezwaar tegen het kappen van de bomen in de historische tuin. Advocatenkantoor Trip werd vervolgens door het gemeentebestuur ingeschakeld om te bezien of het bouwplan binnen het bestemmingsplan zou passen. Het externe bureau concludeerde dat zulks niet het geval was en de verplichte inspraakprocedure en de verwachte bezwaren het doorzetten van de bouwplannen niet rechtvaardigt.

Een alternatieve locatie lijkt de beste optie voor een nieuw bouwplan van de RuG, want de omwonenden staan sterk inzake de Hortustuin. Zij hebben al aangekondigd, op basis van eerder schriftelijk vastgelegde afspraken met het universiteitsbestuur, opnieuw bezwaar te zullen maken als er een kleiner bouwplan in de Hortustuin uit de bus rolt.

Reageer op dit artikel