nieuws

Functiebeschrijving schilders via cd­rom

bouwbreed

rijswijk ­ Wie is verantwoordelijk voor welke taak in het bedrijf? Met de nieuwe cd­rom ‘Functieomschrijvingen voor Schilders­ en Afbouwbedrijven’ biedt het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (HAO) de geregistreerde leden een hulpmiddel dat moet bijdragen aan de professionalisering van de branche.

Schilders­ en onderhoudsbedrijven kunnen binnenkort met behulp van de nieuwe cd­rom op eenvoudige wijze functiebeschrijvingen maken voor hun werknemers. Volgens een woordvoerder van het HAO draagt het hulpmiddel bij aan de professionalisering en het bevorderen van modern personeelsbeleid in die zin dat de bedrijven de taken beter kunnen verdelen. “Mensen weten duidelijk wie welke taak heeft en daarbij of iemand wel of niet verantwoordelijk is voor die taak.” De cd­rom bevat een webbased programma met voorgeprogrammeerde taken en functies, afgestemd op de grootte van het bedrijf. Door aanvinken kan snel en eenvoudig een resultaatgerichte functiebeschrijving worden gemaakt.

Benoembaar zijn onder meer de onderdelen: taak, werkzaamheden, resultaten, opleidingsniveau en of een taak adviserend of eindverantwoordelijk is. Volgens het HAO maakt het hulpmiddel zo duidelijk wat er van iemand wordt verwacht, aan welke eisen nieuwe medewerkers moeten voldoen en aan welke scholing medewerkers die verder willen groeien, behoefte hebben.

De cd­rom is vooral bedoeld voor schilders­ en onderhoudsbedrijven met tien of meer medewerkers waar taken en verantwoordelijkheden over meerdere functies zijn verdeeld. Deze bij het HAO geregistreerde bedrijven ontvangen de gratis cd­rom. Als de overige bedrijven te kennen geven ook geïnteresseerd te zijn, ontvangen ook zij de cd­rom.

Het oorspronkelijk idee en initiatief voor het hulpmiddel kwam van de pébé groep uit Sprang­Capelle. In opdracht van en in samenwerking met de pébé groep is door TNO een prototype ontwikkeld, mede mogelijk gemaakt door de bedrijfstaktender ‘Schilders Innoveren’.

Reageer op dit artikel