nieuws

Energieprijs voor actieve LED­wegmarkering

bouwbreed

amersfoort ­ De energiezuinige actieve LED­markering in een kruising van de provinciale weg N513 nabij Castricum is beloond met de GWW Energiebesparingsprijs 2003. De LED­verlichting gaat pas branden op het moment dat een voertuig nadert. Zo wordt 99,2 procent energiebesparing behaald ten opzichte van de traditionele wegverlichting.

De prijs werd uitgereikt aan de provincie Noord­Holland tijdens het symposium ‘Energiebesparing in de gww’. De jury, onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar installatietechniek prof.ir. P.H.H. Leijendeckers, koos uit de drie genomineerde projecten unaniem voor het Noord­Hollandse project. Bij dit project, ‘Alternatieven voor wegverlichting, een praktijkexperiment’ wordt de renovatie van een weg aangegrepen om, met het oog op de verkeersveiligheid, in plaats van voor een traditionele verlichting te kiezen voor een energiezuinige actieve LED­markering. Deze gaat branden zodra een voertuig nadert Omdat het systeem radiografisch wordt gestuurd zijn dure kabels overbodig.

De jury prees vooral de samenwerking tussen de afdeling ontwerp en de afdeling onderhoud en beheer van wegen van de provincie Noord­Holland. Hier is verder gekeken dan alleen het beschikbare budget voor de aanleg. Bij alle stappen in het proces is gelet op de integrale benaderingvan de aspecten veiligheid, beheer en onderhoud en het energiegebruik. Bij de ontwikkeling van de technieken en installaties hebben de inpasbaarheid in andere systemen en de mogelijkheid tot navolging voorop gestaan. Dankzij de bereikte energiebesparing kon het project kostenneutraal worden uitgevoerd. De GWW Energiebesparingsprijs wordt toegekend door het Projectbureau Energiebesparing GWW. Dit bureau is opgezet door Rijkswaterstaat en Novem.

De twee andere genomineerde projecten waren ‘Ombouw openbare verlichting naar energiezuinige lampen in de wijk Lunetten’ van de gemeente Utrecht en ‘Standaardisatie en introductie LED2­lamp’ van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel