nieuws

Energieprestatie kantoren op orde

bouwbreed Premium

bodegraven ­ De energieprestatie van de grotere nieuwe kantoren, die zijn aangemeld tussen januari 2000 en juli 2002, is op papier in orde. PRC Bouwcentrum heeft dit vastgesteld na voor 139 bouwvergunningsdossiers de energieprestatiecoëfficient (epc) te hebben nagetrokken op de ingediende epc­berekening.

Bij meer dan 70 procent van de bouwplannen ligt de epc tussen 1,5 en 1,6. Dik in orde dus, want de norm ligt op 1,6. Twaalf projecten kwamen nog lager uit, namelijk op 1,4 of minder.

Aan het onderzoek werkten vijftien gemeenten mee. Opvallend is, dat van de twaalf projecten met een epc van 1,4 of minder er zes in dezelfde gemeente liggen. Dat is kennelijk het effect van een lokaal aangescherpt beleid. Welke gemeente dat is, wordt uit het onderzoeksverslag niet duidelijk. De onderzochte gemeenten zijn in het verslag anoniem met een nummer aangeduid. De energieprestatienormering (epn) voor kantoren is op 1 januari 2000 aangescherpt van 1,9 naar 1,6. Het ministerie van VROM wil in de gaten houden wat het effect is van de verschillende energiebesparende maatregelen. Het laat daarom de epn­maatregelen monitoren door Novem. Novem gaf PRC Bouwcentrum opdracht de plannen voor nieuwe kantoorgebouwen door te rekenen op energiebesparing.

De meeste onderzochte kantoren zijn groter dan 5000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Samen vormen de 139 plannen ruim een miljoen vierkante meter bvo. Dat is bijna 40 procent van het kantorenvolume aan bvo dat in 2000 en 2001 werd aangeboden op de vrije markt.

PRC heeft de toegepaste energiebesparende maatregelen geïnventariseerd. Deze analyse had vooral betrekking op thermische isolatie van de gesloten geveldelen (dak en vloer), thermische isolatie van de ramen (kozijnen en beglazing), infiltratie en ventilatie, warmte­opwekkingsinstallatie, koude­opwekkingsinstallatie en verlichting.

Positief

PRC heeft een aantal positieve effecten kunnen signaleren. De toegepaste isolatiewaarde van de gebouwschil is goed tot zeer goed. De warmtedoorgangscoëfficiënt van de toegepaste glassoorten is laag. De kwaliteit van de luchtdichtheid van de gevel is hoog. Er wordt veel gebruik gemaakt van warmteterugwinning uit ventilatielucht. In 89 gebouwen is een hr­ketel toegepast, in 38 warmteopwekkingstoestellen met een hoger rendement dan een hr­ketel. In negen gevallen wordt de warmteopwekking voorzien door een warmtepomp.

In acht gevallen is koudeopslag toegepast. Dit is met name in grote kantoren met een hoog ambitieniveau. Het geïnstalleerd verlichtingsvermogen is laag (12 procent lager dan 8 watt per vierkante meter en 73 procent tussen de 8 en 12 watt per vierkante meter.

Dit papieren resultaat van het epc­onderzoek moet nu worden getoetst aan de praktijk. Daarvoor komt vervolgonderzoek.

Reageer op dit artikel