nieuws

CROW bespreekt in publicatie veilige fietsoversteek op rotondes

bouwbreed

CROW bespreekt in publicatie veilige fietsoversteek op rotondes

ede ­ CROW bespreekt in publicatie 126a de optimale vormgeving van fietsoversteken op rotondes. De aanbevelingen vullen publicatie 126 aan over de eenheid in rotondes uit 1998. Die adviseert om fietsers binnen de bebouwde kom voorrang te geven en daarbuiten niet. Buiten de bebouwde kom wordt de aanbeveling vrijwel volledig opgevolgd; erbinnen wijken overheden uit beleidsmatige overwegingen wel eens af. TNO Technische menskunde onderzocht in opdracht van CROW de bepalende kenmerken voor de herkenning van de geldende voorrangsregeling. Uit de studie blijkt dat weggebruikers bij het bepalen van de voorrang vooral afgaan op verkeerstekens als haaientanden en de rode fietsoversteek. In het verlengde van deze bevindingen geeft publicatie 126a concrete aanbevelingen voor de vormgeving van veilige fietsoversteken. Ook de keuze voor een rotonde of een andere kruispuntvorm komen aan de orde. Met het laatste loopt 126a vooruit op de richtlijn ‘bebakening en markering’ die dit voorjaar verschijnt. CROW benadrukt dat publicatie 126 onverkort van kracht blijft; 126a is alleen een aanvulling.

Reageer op dit artikel