nieuws

‘Civiele Techniek heeft wetenschappers andere vakgebieden nodig’

bouwbreed

delft ­ “In de wetenschap is provoceren de basis voor creativiteit. Stel daarom wetenschappers uit andere vakgebieden aan bij de faculteit Civiele Techniek”. Dat stelde prof. dr. J. Bijen op het symposium voor zijn afscheid van de Technische Universiteit Delft.

Na 17 jaar bij de sectie Civieltechnische Materiaalkunde stopt de hoogleraar, maar hij laat zich graag nog prikkelen om andere zaken aan te pakken. Dr. ir. A. Fraaij, eveneens van de sectie Civieltechnische Materiaallkunde, viel de hoogleraar bij.

“We kunnen het als civieltechnici niet meer alleen af. We hebben ook reologen nodig en deskundigen op het gebied van de colloïde­ en surface­chemie. Vooral de hulp van chemici hebben we hard nodig”, aldus Fraaij. Hij is civieltechnicus en heeft de fysisch­chemische achtergrond van Bijen ervaren als een belangrijke factor.

Bij zijn afscheid gaf Bijen de sleutels tot succesvol wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan zijn gehoor. De eerste is de wisselwerking tussen praktijk en theorie. De tweede is provocatie, de bereidheid om de begane paden te verlaten, het gebruiken van andere deskundigen, het benutten van de creativiteit.

Als voorbeeld gaf Bijen de ontdekking van ‘syneresis’, het aan elkaar plakken van ongehydrateerde vlokken cement, waarbij water weggeperst wordt. Het verschijnsel zou de ontmenging van beton kunnen verklaren. De hoogleraar herinnert zich hoe moeilijk het was om andere betontechnologen te overtuigen van syneresis. “Als je iets nieuws presenteert, of het nu waar is of niet, ontmoet je altijd heel veel weerstand”, aldus Bijen.

Vliegas

Een ander succes van Bijen als fysisch­chemicus en Fraaij als civieltechnicus was de verklaring van de reactie van vliegas in beton. Vliegas bestaat voor 99 procent uit glas en de reactie vindt daarom pas plaats als de alkaliteit van het beton boven de 13 komt. Dat gebeurt bij Portlandcement pas na enkele weken.

Met de verklaring kon worden voorspeld, dat vliegas helemaal niet zou reageren in combinatie met Portlandcement en silicafume. Fraaij zei, dat het tijd werd dat de TU Delft weer eens aan de weg gaat timmeren met het onderzoek naar vliegas in beton.

Het onderzoek van de sectie Civieltechnische Materiaalkunde wordt naar zijn mening te weinig in de literatuur aangehaald. Volgens Bijen is er nog veel onderzoek te doen op het gebied van beton en staal.

Hechting

“Het is nog lang niet voorbij. Binnenkort promoveert bij mij bijvoorbeeld een onderzoeker op het bestand maken van hoogovencement tegen de cycli van vorst en dooi, zodat er minder schilfers van het beton afspringen”, verklaart hij In juli verschijnt Bijens boek ‘Durability of engineering structures: design, maintenance and Repair’. De uitgever is Woodhead Publishing Ltd. Latexcement.

Bijen memoreerde ook het onderzoek van dr.ir. Zhao Su. Hij promoveerde aan de TU Delft op de werking van latexcement. Dat is een mengsel van cement en een dispersie van een thermoplastisch polymeer met een temperatuur van ten minste 20 graden Celsius. Als de polymeer tussen de 5 en 20 procent van de massa bedraagt, ontstaat niet alleen een cementmatrix, maar ook een polymeermatrix, door elkaar heen. De laatste zorgt ervoor dat mortels beter hechten aan de ondergrond, omdat de polymeermatrix de onthechting door droogkrimp vermindert. Om die reden wordt thermoplastisch polymeer veel toegepast in tegellijm en reparatiemortels.

Su, werkzaam bij Smid & Hollander in Groningen, sprak zelf ook op het symposium. Hij presenteerde PenTack, een latexcement voor het onderhoud van asfalt. Het materiaal dringt door de poriën en herstelt kleine beschadigingen en de flexibiliteit van de verharding.

Volgens Su kan het asfalt daarna 3 tot 5 jaar langer mee. “This is the only way to do the maintenance”, stelde hij. “Hiermee kan Nederland 60 miljoen euro per jaar besparen op het onderhoud van asfaltwegen, omdat het veel langer kan blijven liggen.”

‘Beton en staal behoeven nog veel onderzoek’

Reageer op dit artikel