nieuws

Bouwplan geluidsmuur op schietterrein Botgat onzeker

bouwbreed Premium

zijpe ­ De bouw van een geluidsmuur op het schietterrein Botgat in de gemeente Zijpe is op losse schroeven komen te staan. Het ministerie van Defensie wil de artikel 19­procedure in gang zetten maar de gemeente is hier fel op tegen.

Niet passend in het bestemmingsplan, vindt men. Opmerkelijk is verder dat het ministerie momenteel bestudeert of schietterreinen in het algemeen behouden moeten blijven, gezien de aanstaande bezuinigingen. Daarom is niet alleen de toekomst van de geluidsmuur, maar die van het hele schietterein onzeker.

“De geluidsmuur past niet in het bestemmingsplan omdat een deel ervan in natuurgebied komt te staan”, vertelt Jan Paasman, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij de gemeente Zijpe. “Het gaat om een stuk van zo’n twintig meter.” Daarnaast vindt de gemeente de geluidsmuur ­ 130 meter lang en een 20 meter breed ­ niet passen binnen het duinlandschap.

“In het oorspronkelijke plan van het ministerie werd gesproken over een geluidswal in plaats van een geluidsmuur”, aldus Paasman. “Een opgespoten zandwal past veel beter in de omgeving. Het ministerie wijzigde de plannen echter, onder meer omdat zand de vervelende eigenschap heeft dat het door toedoen van de wind gaat stuiven.”

De gemeente Zijpe heeft het plan voor de bouw van de muur voorgelegd aan de commissie grondgebiedzaken die er binnenkort uitspraak over doet. Het ministerie van defensie gaat niet op de zaak in zolang de studie naar het behoud van schietterreinen nog loopt.

Reageer op dit artikel