nieuws

BouwNed dwingt met website gedragscode af

bouwbreed Premium

eindhoven ­ BouwNed zet vanaf deze zomer leden die geen gedragscode hebben op de website van de branchevereniging. Dat heeft voorzitter H. Bodewes van BouwNed gisteren op het symposium Bouwpartners en Contractvorming bekendgemaakt. Met de maatregel wil de bestuurder het verdwenen vertrouwen tussen overheid en aannemers herstellen.

Met een accountantsverklaring moeten leden van BouwNed aantonen dat de richtlijn is ingevoerd en ook daadwerkelijk wordt nageleefd. De gedragscode wordt op basis van een door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) te ontwikkelen model opgesteld en geldt voor de directie en alle medewerkers van een bedrijf dat is aangesloten bij BouwNed. Om te voorkomen dat mensen niet goed worden ingelicht, moet zowel de leiding van een bij BouwNed aangesloten onderneming als het personeel een cursus volgen. Daarin wordt iedereen vertrouwd gemaakt met de gedragscode. De branchevereniging wil hiermee voorkomen dat mensen achteraf vertellen dat ze niet wisten dat ze in overtreding waren.

De verplichte cursus moet net als de vermelding op de website het vrijwillige karakter van de gedragscode deels wegnemen. Volgens Bodewes staat toezichthouder NMa een branchebrede gedwongen invoer van zo’n code niet toe. “Ik kan u verzekeren dat wij van onze achterban geen applaus hoeven te verwachten”, gaf Bodewes zijn gehoor te kennen hoe zijn leden over de maatregelen denken. Vooral omdat BouwNed tegen het eigen commentaar in nog meer regels toevoegt aan de al bestaande overvloed in de branche.

De lidverenigingen van de AVBB willen rond het einde van de zomer een college van externe deskundigen aanstellen. Het nieuwe instituut controleert of bedrijven binnen de branche zich aan de kernwaarden van de maatschappelijk verantwoord ondernemen houden. Hierbij denkt BouwNed aan bijvoorbeeld het naleven van wet­ en regelgeving, integer en transparant handelen, geen schade toebrengen aan het imago van de belangen van de bedrijfstak en maatschappelijk verantwoord gedrag.

Kernwaarden

Wanneer bouwbedrijven zich niet aan de kernwaarden houden, worden de klachten aan het college voorgelegd. De sancties die het instituut adviseert, worden door de BouwNed overgenomen. Daarbij sluit Bodewes het mogelijk royeren van een lid niet op voorhand uit.

Bodewes diende met zijn maatregelen voorzitter M. Vos van de parlementaire enquêtecommissie van repliek. Zij haalde tijdens het ochtendprogramma van het symposium fel uit naar de bouwsector. “Bij de AVBB is het doodstil. Het is net alsof men hoopt dat het wel weer overwaait”.

Reageer op dit artikel