nieuws

Bouwgroep CFE overweegt verkoop belang in DEME

bouwbreed Premium

brussel ­ De Belgisch­Franse bouwgroep CFE overweegt haar belang van 47,8 procent in de Belgische baggergroep DEME te verkopen. De waarde van CFE wordt geschat op 110 miljoen euro. Die van dochterbedrijf DEME, één van de grootste baggergroepen ter wereld, tussen de 300 en 350 miljoen euro.

De holding Ackermans & Van Haaren bezit eveneens 47,8 procent van DEME, en een verkooprecht. Volgens CFE­baas Hervé Tricot is dochterbedrijf DEME het moederbedrijf boven het hoofd gegroeid, en is er sprake van een “onhoudbare situatie”. Volgens Tricot moet CFE nog dit jaar een aantal belangrijke beslissingen nemen, met name in de bagger­ en elektriciteitsdivisies en in de afdeling milieu. Maar CFE heeft onvoldoende financiële middelen om in alle divisies te blijven investeren. Tricot zegt DEME niet nodig te hebben om te overleven: “We kunnen goed overleven met de bouwactiviteiten alleen.”

Toch is het vooral dank zij de baggeractiviteiten van DEME dat CFE vorig jaar nog een nettowinst behaalde van 10 miljoen euro, ook al was dat 39 procent minder dan het jaar ervoor. Anderzijds weegt DEME dan weer zwaar op de schuldpositie van CFE. Het aandeel van DEME in de totale netto financiële schulden van CFE van 160 miljoen euro, bedraagt namelijk 100 miljoen euro. Zonder DEME zou CFE bijna schuldenvrij zijn.

Eerder deze week werd bekend dat DEME een belang van 40 procent in de Vlaamse Milieuholding (VMH) heeft overgenomen van het milieubedrijf DEC. Dit laatste bedrijf houdt zich bezig met grote en kleine saneringswerken zoals sterk vervuilde en verlaten industriële terreinen, de aanleg van stortplaatsen en de regeneratie van waterlopen en meren. DEC heeft 350 hooggeschoolde personeelsleden in dienst en is vooral actief in Nederland, Belgie, Ierland, Italie, Frankrijk, Groot­Brittannië en Bulgarije.

Reageer op dit artikel