nieuws

Baggeren Zuidlaardermeer duurt ten minste drie jaar

bouwbreed

haren ­ De drie jaar durende baggerklus van het Zuidlaardermeer, waarvoor het officiële startsein is gegeven, kost 4,4 miljoen euro.

De opdrachtgevers ­ provincie Groningen, stichting Het Groninger Landschap en de gemeenten Haren, Tynaarlo en Hoogezand­Sappemeer ­ verwachten de komende drie jaar 300.000 kubieke meter baggerslib naar boven te halen. Dit slib bestaat vooral uit fosfaten en zware metalen. In verband met het broedseizoen moet het werk gefaseerd worden uitgevoerd. Deze en volgende winter wordt een begin gemaakt met de jachthavens en de randgebieden van het meer. In 2005 en 2006 volgt het midden van het meer, waar ook de vaargeulen tot een diepte van respectievelijk 2,05 en 1,50 meter en een breedte van 23 meter worden uitgebaggerd.

Die geulen zijn in de loop der jaren soms meters dichtgeslibd, wat de grotere vaarrecreatie ernstig hindert. Het uitbaggeren is dan ook hoogst noodzakelijk.

Brasem

Ook de stichting Het Groninger Landschap, de officiële beheerder van het Zuidlaardermeergebied, betaalt fors mee aan het baggerproject. Bijkomend voordeel is dat het grootschalig verwijderen van het fosfaatrijke slib tot gevolg heeft dat de overtollige stand van de brasem wordt geremd. Deze vissoort, die de fosfaten in de bodem van het Zuidlaardermeer als voedselketen gebruikt, is in dermate enorme hoeveelheden in het Zuidlaardermeer aanwezig dat roofvissen als de snoek, van oudsher een natuurlijke vijand, vrijwel volledig door de brasem zijn verdrongen.

Met het uitzetten van jonge snoekvisjes en het opnieuw beplanten van de randen en boezems van het meer denkt Het Groninger Landschap een minder eenzijdige visstand te kunnen bewerkstelligen.

Reageer op dit artikel