nieuws

Bacteriën reinigen spoelwater

bouwbreed

Bacteriën reinigen spoelwater

den haag ­ Bacteriën van de soort Pseudomonas kunnen metaalionen in elementair metaal omzetten. Met die capaciteit kunnen micro­organismen in de vorm van biofilm bijvoorbeeld giftig kwik of hoogwaardige metalen uit afvalwater halen. Onderzoekers van de Gesellschaft für Biotechnologische Forschung (GBF) in Braunschweig ontwikkelden aan de hand daarvan een methode om onder meer spoelwater dat bij de bodemsanering vrijkomt te reinigen.

De bacteriën transporteren het giftige kwik met behulp van speciale proteïnen in de cel waar het onder invloed van een enzym wordt gereduceerd. Op die manier ontstaat metallisch kwik en dat wordt weer uit de cel gediffundeerd. Het proces beschermt de micro­organismen omdat ook voor hen kwikionen giftig zijn. Daarentegen lijden ze niet onder elementair kwik. De onderzoekers van de GBF laten de biofilm in een bioreactor op poreuze steen groeien. De bacteriën krijgen een suikeroplossing als voeding. De uitgescheiden druppels kwik verzamelen zich in de poreuze steen. Filters uit actieve koolstof verwijderen de laatste resten van het opgeloste kwik uit het afvalwater. Een bioreactor van een kubieke meter reinigt om en nabij honderd kubieke meter afvalwater per dag en verwijdert ruim 500 gram kwik.

Reageer op dit artikel