nieuws

Arcadis maakt mer voor deel Schelde

bouwbreed

arnhem ­ Ingenieurs­ en adviesbureau Arcadis maakt een strategisch milieueffectrapport voor het Schelde­estuarium, het overgangsgebied tussen de zee en de rivier. De milieustudie (2 miljoen euro) wordt in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse regeringen uitgevoerd. Arcadis voert de klus uit in samenwerking met het Belgische Technum, onderdeel van Tractebel.

De milieueffectrapportage dient als onderbouwing voor de Ontwikkelingsschets voor de riviermond van de Schelde. Eind volgend jaar wordt politieke besluitvorming verwacht over projecten en maatregelen die nodig zijn voor een duurzame ontwikkeling van het betreffende deel van de Schelde. In het gebied wonen, werken en recreëren ongeveer een miljoen mensen.

Bijzondere aandacht krijgt zeker de veiligheid tegen overstromingen. Omdat de Schelde een open zeearm is, stuwt bij stormvloed op de Noordzee het water in de Westerschelde op en kan in extreme gevallen Antwerpen en het bovenstroomse deel van de Zeeschelde tot aan Gent bedreigen.

Reageer op dit artikel