nieuws

Actiegroep opnieuw naar rechter vanwege bouw sluis

bouwbreed

winsum ­ De Stichting Behoud Schaphalsterzijl stapt opnieuw naar de rechter om de nieuwbouw van een gemaal met schutsluis tegen te houden.

Onlangs besloot de gemeenteraad van Winsum de nieuwbouw, na acht jaar discussie en juridische procedures, definitief te laten doorgaan. De bezwaren van genoemde stichting ­ waarin ook een aantal omwonenden is vertegenwoordigd ­ werden deels verworpen en deels niet ontvankelijk verklaard. De omwonenden vinden echter nog steeds dat de nieuwbouw niet in het landschap past en dat de huidige monumentale sluis door de nieuwbouw wordt verpest.

Volgens het Waterschap Noorderzijlvest is een nieuw gemaal met schutsluis bij Schaphalsterzijl nodig vanwege de waterhuishouding. “De kwestie sleept al jaren en we zijn ervan overtuigd dat de stichting elke strohalm zal aangrijpen om de bouw tegen te houden of te vertragen. Dat hebben ze tot nog toe altijd al gedaan, maar de juridische bezwaarmogelijkheden raken zo langzamerhand wel uitgeput”, reageert een woordvoerder van het waterschap.

Bouwstop

Als de stichting de zaak verliest, kunnen de omwonenden nog in hoger beroep bij de Raad van State. Als die beroepszaak, die maximaal een halfjaar in beslag neemt, is afgehandeld, zijn er geen bezwaarmogelijkheden meer. Overigens leveren deze procedures in principe geen vertraging op voor de nieuwbouw.

“Het bouwbesluit van de gemeente Winsum ligt er al. We kunnen dus gewoon bouwen”, meent woordvoerder Hogendorp van het waterschap.

Wat de Stichting Behoud Schaphalsterzijl los daarvan nog wel kan doen, is via de rechtbank een voorlopige voorziening vragen en een bouwstop afdwingen.

Hogendorp: “Zo’n bouwstop kan wel enkele weken vertraging opleveren, maar dergelijke procedures lopen via een kort geding. Doorgaans zijn kwesties rond een bouwstop binnen enkele weken afgehandeld.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels